Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund år 2012

 

Styrelsen har efter årsmötet 2012-03-10 haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                                Jan Lundqvist

Vice ordförande                                         Fredrik Lönngren

Sekreterare                                                Karin Bromö

Kassör                                                      Bengt Kalström

Ledamot                                                    Linda Karlsson

 

Ersättare                                                    Karin Mårtensson och Lisbet Östberg

                                                                  

Revisorer                                                   Björn Eriksson och Siv Johansson

Revisorersättare                                         Marianne Norrby

 

Spelledare                                                  Bengt Kalström

 

Valberedning                        Britta Lundqvist och Gunnar Mannervik

 

Den gamla styrelsen, före årsmötet 2012-03-10 har hållit tre protokollförda sammanträden: 2012-01-29, 2012-02-19 och 2012-03-10.

Den nya styrelsen, efter 2012-03-10, har hållit fem protokollförda sammanträden: 2012-03-10 (obs samma dag som årsmötet), 2012-05-26, 2012-08-18, 2012-10-06 och 2012-12-01

 

Antal medlemmar: 93

Årsavgift: 150 kronor

.

Årets aktiviteter:

 

2012-01-07   ”After Helg” i Halla bygdegård

Mycket folk och hög stämning. Serveringen – kaffe/korv – fortfarande mycket populär.

 

2012-03-10   Förbundets årsmöte i Björkegården, Björke

                      Förutom årsmötesförhandlingar blev det allspel och fika. Ganska lågt deltagande         

2012-03-13-  SSR:s årsstämma

2012-03-15   Sveriges Spelmäns Riksförbund anordnade förbundsstämma i Jönköping. GSF-ordföranden Jan Lundqvist representerade förbundet. Huvudämne för konferensen var presentation av och diskussion om möjligheter att utnyttja EU-bidrag för vår verksamhet.

 

2012-06-10   Spelmansstämma i Sanda Prästgårdspark

Många besökare, ca 150 personer. Stämman inleddes med spelmansmässa i Sanda kyrka.

 

2012-06-17       Spelträff på Lojsta slott

Många dragspelare och durspelare tillsammans med några fiol- och nyckelharpsspelmän träffades traditionsenligt till buskspel i Lojsta. Uppskattad träff både av musikanter och av åhörare.

 

 

 

 

2012-06-23   Midsommardagen på Lojsta slott

                      Trevligt arrangemang med Sudrets Spelmanslag som Spelmansförbundets                     representanter.

 

2012-07-01   Flors´n-dagen, Burs kyrka och prästgård

Inledande musikgudstjänst och efterföljande spelmansstämma. Deltagare förutom trotjänaren Britta Lindström var: Åsa Nilsson (ordinarie kantor), Sudrets spelmanslag, Bengt och Rolf Olsson samt Gutebälgarna och trogna spelmän och dansare från Gotländska folkdansringen. Flors´n-priset tilldelades i år Yngve Friberg och Fredrik Lönngren höll ett kortare anförande och motiverade varför Yngve fått priset. Tyvärr kunde Yngve Friberg ej närvara vid prisutdelandet, utan Fredrik överlämnade priset till Yngve vid ett senare tillfälle.

 

2012-07-12   Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne, Barläst, Lärbro  Sven- Ingemund hade som vanligt satt ihop ett trevligt program.

                      Lars-Erik Gottlander ledde allspelet.

 

2012-08-05   Spelträff Kuse änge, Västerhejde

Ganska mycket folk, både spelmän och publik. Rune Larsson hade som vanligt organiserat ett trevligt arrangemang i änget.

 

2012-10-19   Spelkurs med Jonny Soling i Björkegården.

2012-10-21   Välbesökt och mycket uppskattad kurs av en erkänd folkmusikpedagog. Succé!

 

 

Den 18 oktober 2012 avled vår spelkamrat och styrelsemedlem Lisbet Östberg. Vid begravningen i Norrlanda kyrka den 2 november var GSF:s styrelse närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Lundqvist Fredrik Lönngren                 Karin Bromö 

 

 

 

 

 

 

Bengt Kalström                    Linda Karlsson