Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund år 2011

 

Styrelsen har efter årsmötet 2011-03-12 haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                                Jan Lundqvist

Vice ordförande                                         Fredrik Lönngren

Sekreterare                                                Karin Bromö

Kassör                                                      Bengt Kalström

Ledamot                                                    Linda Karlsson

 

Ersättare                                                    Karin Mårtensson och Lisbet Östberg

                                                                  

Revisorer                                                   Björn Eriksson och Siv Johansson

Revisorersättare                                         Marianne Norrby

 

Spelledare, ordinarie                                  Bengt Kalström

Spelledare, vice                                         Jan Lundqvist

 

Valberedning                        Britta Lundqvist och Gunnar Mannervik

 

Den gamla styrelsen, före årsmötet 2011-03-12 har hållit tre protokollförda sammanträden: 2011-01-31, 2011-02-19 och 2011-03-12.

Den nya styrelsen, efter 2011-03-12, har hållit fem protokollförda sammanträden: 2011-03-12, 2011-05-11, 2011-08-15, 2011-10-15 och 2011-12-03

 

Antal medlemmar: 98 st.

Årsavgift: 150 kronor

.

Årets aktiviteter:

 

2011-01-06   ”After Helg” i Halla bygdegård

Mycket folk och hög stämning. Den myckna snön reducerade dock antal parkeringsplatser för besökande, varför några vände hemåt igen. Serveringen – kaffe/korv – mycket populär.

 

2011-03-12   Förbundets årsmöte i Björkegården, Björke

                      Förutom årsmötesförhandlingar blev det allspel och fika. Ganska lågt      deltagande.

 

2011-04-08-  SSR:s årsstämma

2011-04-10   Sveriges Spelmäns Riksförbund anordnade årsstämma med ordförandekonferens         på Sätrabrunn i Västmanland. GSF-ordföranden Jan Lundqvist representerade               förbundet. Huvudämne för konferensen var planering och diskussion om                       ”Handlingsplan för traditionell musik och dans”. Dessutom kom riktlinjerna för                       nästa kurs inom ramen för ”Allsvenskan i folkmusik” att dras upp (se nedan).

 

2011-06-12   Spelmansstämma i Sanda prästgårdspark.
                      Nytt arrangemang med många besökare, ca 150 personer. Avslutades   med spelmansmässa i Sanda kyrka.

 

 

 

 

2011-06-19   Spelträff Lojsta slott
                     
Ett femtontal dragspelare och durspelare tillsammans med några fiol- och                      nyckelharpsspelmän träffades traditionsenligt till buskspel i Lojsta. Uppskattad                       träff både av musikanter och av åhörare.

 

2011-06-25   Midsommardagen på Lojsta slott

                      Trevligt arrangemang med Sudrets Spelmanslag som Spelmansförbundets                     representanter. Ingen saknade egentligen det tidigare upplägget med allspel på   scen.

 

2011-07-03   Flors´n-dagen, Burs kyrka och prästgård

Inledande musikgudstjänst och efterföljande spelmansstämma. Deltagare förutom trotjänaren Britta Lindström var: Åsa Nilsson, Sudrets spelmanslag, Spelfolki och Gutebälgarna samt trogna spelmän och dansare.

 

2011-07-14   Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne, Barläst, Lärbro  Sven- Ingemund hade som vanligt satt ihop ett trevligt program.

                      Lars-Erik Gottlander ledde allspelet.

 

2010-08-07   Spelträff Kuse änge, Västerhejde

Ganska mycket folk, både spelmän och publik. Rune Larsson hade som vanligt organiserat ett trevligt arrangemang i änget. Regnet ställde dock till med en del problem.

 

2011-09-17   Spelning i Grodda, Fleringe

                      Medlemmar i GSF styrelse spelade på Groddagården i samband med    cykelloppet ”Gotland 360”.

 

2011-11-04-  Allsvenskan i folkmusik, Oskarshamn

2011-11-06   Ett SSR-arrangemang. De tre landskapsförbunden i Östergötland, Småland och           Gotland kallade till kurs för att lära varandras låtar. Ca 40 deltagare deltog och                    från Gotland kom Lars-Erik Gottlander som lärare. Han ställde upp med             synnerligen kort varsel, då Sven-Ingemund Svantesson, som egentligen skulle               åka, hastigt insjuknade, Från Gotland deltog f.ö Karin Mårtensson i kursen.

 

Under året har Linda Karlsson tillsammans med likasinnade arrangerat danskvällar i Oskarssalen, Visby. Träffarna har inletts med dansinstruktion, varpå följt dans och spel av olika musikanter. Träffarna har ägt rum någon gång per månad. Vanligtvis har danserna varit välbesökta.

 

 

 

 

 

Jan Lundqvist Fredrik Lönngren                 Karin Bromö 

 

 

 

 

Bengt Kalström                    Linda Karlsson