Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund år 2010

 

Styrelsen har efter årsmötet 2010-03-13 haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                                Jan Lundqvist

Vice ordförande                                         Fredrik Lönngren

Sekreterare                                                Karin Bromö

Kassör                                                      Bengt Kalström

Ledamot                                                    Lisbet Östberg

                                                                  

Revisorer                                                   Björn Eriksson och Siv Johansson

Revisorersättare                                         Marianne Norrby

 

Spelledare, ordinarie                                  Bengt Kalström

Spelledare, vice                                         Jan Lundqvist

 

Valberedning                        Britta Lundqvist och Gunnar Mannervik

 

Den gamla styrelsen, före årsmötet 2010-03-13 har hållit tre protokollförda sammanträden: 2010-01-30, 2010-02-27 och 2010-03-13.

Den nya styrelsen, efter 2010-03-13, har hållit sex protokollförda sammanträden: 2010-03-13, 2010-05-01, 2010-06-28, 2010-08-23, 2010-10-11 och 2010-11-24.

 

Antal medlemmar: 105 st.

Årsavgift: 150 kronor

.

Årets aktiviteter:

 

2010-01-03   ”After Helg” i Halla bygdegård

Ganska mycket folk och hög stämning. Serveringen – kaffe/korv – mycket populär.

 

2010-03-13   Förbundets årsmöte i Björkegården, Björke

                      Förutom årsmötesförhandlingar blev det allspel och fika. Lågt deltagande.

 

2010-03-13   Idémöte med Gotländska Folkdansringen

                      Diskussion om Spelmansförbundets vara eller inte vara.

 

2010-06-20   Spelträff, Lojsta slott

Ett femtontal dragspelare och durspelare tillsammans med några fiolspelmän träffades traditionsenligt till buskspel i Lojsta. Uppskattad träff både av musikanter och av åhörare.

 

2010-06-26   Midsommardagen på Lojsta slott

Trevligt arrangemang men något få spelmän på scen. Bengt Kalström gjorde en uppskattad insats som spelledare..

 

2010-07-04   Flors´n-dagen, Burs kyrka och prästgård

Inledande musikgudstjänst och efterföljande spelmansstämma. Deltagare förutom trotjänaren Britta Lindström var: Musikgruppen Kummin, Bengt och Rolf Olsson, Sudrets spelmanslag, Gutebälgarna samt trogna spelmän och dansare.

 

2010-07-15   Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne, Barläst, Lärbro  Sven- Ingemund hade som vanligt satt ihop ett trevligt program.

                      Lars-Erik Gottlander ledde allspelet.

 

2010-08-01   Spelträff Kuse änge, Västerhejde

Mycket folk, både spelmän och publik. Rune Larsson hade som vanligt organiserat ett trevligt arrangemang i änget.

                                           

2010-11-13   Spelträff i Oskarssalen, Visby

Förhållandevis bra deltagande. Håkan Renard lärde på sitt pedagogiska och trevliga sätt ut ett antal bra låtar.

 

Under året har Linda Karlsson tillsammans med likasinnade arrangerat danskvällar i Oskarssalen, Visby. Träffarna har inletts med dansinstruktion, varpå följt dans och spel av olika musikanter. Träffarna har ägt rum någon gång per månad. Vanligtvis har danserna varit välbesökta.

 

 

 

 

 

Jan Lundqvist Fredrik Lönngren                 Karin Bromö 

 

 

 

 

Bengt Kalström                    Lisbet Östberg