Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund år 2007

 

Styrelsen har efter årsmötet den 17/3 2007 haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                                Lars-Erik Gottlander

Vice ordförande                                         Fredrik Lönngren

Sekreterare                         

                      Karin Mårtensson

Kassör                                                      Bengt Kalström

 

Ersättare                                                    Margaretha Lindqvist, Jan Lundqvist och

                                                                 Wictor Johansson.

 

Revisorer                                                   Björn Eriksson och Elizabeth Qviström

Revisorersättare                                         Marianne Norrby

 

Valberedning                        Osborne Nyström (sammankallande)

                                                                 Linda Karlsson och Lisbeth Östberg          

 

Spelledare                                                 Lars-Erik Gottlander och Bengt Kalström

 

Den gamla styrelsen, före årsmötet 17/3, har den 17/2-07 hållit ett protokollfört sammanträde.

Den nya styrelsen, efter 17/3, har hållit fyra protokollförda sammanträden, den 2/4, 9/5, 27/8

och 17/11 2007.

 

Årets aktiviteter:

6/1                 ”After Helg” på Högbrogården

                      Verkar bli mer och mer uppskattad för varje år. Roligt!

 

3/2                 Ordf. var i Sandviken för inspelning av gotlandslåtar till SSR:s

                      allspelshäfte.

 

17/2               Allspelsövning på Högbrogården

 

17/3               Förbundets årsmöte på Högbrogården, Halla

                      Förutom årsmötesförhandlingar blev det allspel och fika.

 

14-15/4          SSR:s förbundsstämma i Örebro

                      GSF representerades på stämman av ordf. Lars-Erik Gottlander

 

6/6                 Nationaldagen, Almedalen, Visby

                      ”Övre Fröjel” ansvarade, med den äran, för det folkmusikaliska inslaget.

 

23/6               Midsommardagen på Lojsta slott

                      Trots få deltagare, blev det, efter omständigheterna, ett bra framträdande

 

30/6               Flors´n dagen, Burs prästgård, kyrka och bygdegård

Vi behöll 2006-års lyckade programkoncept. Deltagare förutom trotjänarna Britta L. och Erling L var: Sudrets spelmanslag, Strandstråk, Aina och Margaretha Lindqvist, Daniel Björkander, Wictor Johansson, Gutebälgarna, AnnikaVestman, Åsa Nilsson samt trogna spelmän och dansare.

Årets Flor´n pris utdelades till Östergarns musikförening.

17/7               Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne,Barläst,Lärbro   

                      Sven- Ingemund hade som vanligt satt ihop ett trevligt program.

                      Lars-Erik G ledde allspelet.

 

25/8               Folkmusikens dag vid Norrbys i Väte

Den proklamerade Folkmusikens dag i Sverige firades vid Norrbys museigård i

Väte. En idealisk plats att ha spelmansstämma och danskvällar på.

Vädret var osäkert så vi började inne på loftet. Men efterhand som vädret blev bättre sökte sig grupper ut på storgard´n. Kaffeservering och vänligt bemötande plus trevliga och spelglada musikanter gjorde att det blev en lyckad folkmusikmanifestation i Väte 2008.

 

17/11             Höstfest, Högbrogården

                      Förbundet bjöd på soppa och fika.

                      Nya allspelslåtar introducerades och övades på, nämligen: Hultens vals, Flors´ns polska 344 ur Gotlandstoner samt ”Mon Farino” ur Bagges samling.

                     

                     

                     

                     

Lars-Erik Gottlander            Fredrik Lönngren                 Karin Mårtensson

 

 

                     

Bengt Kalström                    Karin Bromö

 

 

Ja, då det här blir min sista verksamhetsberättelse som ordförande för Gotlands Spelmansförbund vill jag passa på att tacka styrelsemedarbetare och förbundsmedlemmar för en, för min del, mycket trevlig tid tillsammans med er.

Stort Tack för all uppmuntran och vänliga möten!

Lars-Erik

 

En liten slutknorr att tänka på- Kalle Almlöf lär ha sagt att: 

                     

                      Det viktigaste är inte att spela samtidigt, utan att spela tillsammans!