Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund år 2006

 

Styrelsen har efter årsmötet den 18/3 2006 haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                                Lars-Erik Gottlander           

Vice ordförande                                         Fredrik Lönngren

Sekreterare                                                Karin Mårtensson

Kassör                                                      Bengt Kalström

Ledamot                                                    Karin Bromö

 

Ersättare                                                    Margaretha Lindqvist, Jan Lundqvist

                                                                 och Göte Niklasson

Revisorer                                                   Björn Eriksson och Elizabeth Qviström

Revisorersättare                                         Marianne Norrby

 

Valberedning                                              Daniel Björkander (sammankallande),

                                                                 Jens Ramnebro och Lisbet Östberg

Spelledare                                                 Lars-Erik Gottlander och Bengt Kalström

 

Den gamla styrelsen (före årsmötet 18/3) har hållit två protokollförda sammanträden,

den 16/1 och den 11/2 2006.

 

Den nya styrelsen (efter 18/3) har hållit fem protokollförda sammanträden, den 3/4, 8/5,

28/8, 16/10 samt 11/11 2006.

 

Årets aktiviteter

                                           

6/1                 ”After Helg” på Högbrogården

                      Spel och dansträffen var uppskattad och besöktes av många spelmän, dansare

                      och ”lyssnare”.

 

11/2               Allspelsträning på Högbrogården

 

18/3               Gotlands Spelmansförbunds årsmöte på Högbrogården, Halla

                      Programmet var: !5.oo Allspel med efterföljande fika.

                      16.oo Årsmöte. 18.oo Middag. Under middagen bjöds på underhållning från

                      ”Folkans” musiklinje, därefter fortsatt allmänt spelande.

 

22-23/4          SSR:s förbundsstämma i Vessigebro, Halland

                      GSF representerades på stämman av ordf. Lars-Erik Gottlander

 

11/5               Spel- och låtutlärningsträffSvenskbygården

 

6/6                 Nationaldagen, Almedalen, Visby

                      ”Sträng Taget” ansvarade, med den äran, för det folkmusikaliska inslaget.

 

25/6               Midsommardagen på Lojsta slott

                      Efter en ordentlig repetition, blev det ett fint framträdande.

 

1/7                 Flors’n dagen, Burs prästgård, kyrka och bygdegård

                      Spelstämma, folkmusikgudstjänst och dans. Nytt koncept som verkade falla de

                      flesta besökare i smaken. Fin insats av Burs kyrkoråd och bygdegårdsförening.

 

 

 

 

1/7                 Forts. Flors’n dagen 

                      Medverkande i kyrkan: Britta Lindström, Sudrets spelmanslag, Sträng Taget,

                      Gutebälgarna, Marianne Gottlander, Margaretha Lindqvist, Elizabeth Qviström,

                      Torsten Nilsson, Sven- Ingemund Svantesson, Erling Lindvall, Mikael Hakalax

                      samt dansare och spelmän. Under spel- och dansstämman deltog många dansare,

 sångare och spelmän, liksom under dansen i bygdegården

 Flors’n-priset utdelades för år 2006 till spelmannen, eldsjälen och glädjespridaren Osborne Nyström.

                      En lyckad Flors’n dag tycker nog styrelsen att det var.

 

21/7               Danskväll i Västergarns lada

                      Ett försök med en ren dans kväll blev väl ”så där”. Få dansare men fler spelmän,

                      särskilt yngre, var trevligt. Stor konkurrens av närliggande sockenfester, film-

                      inspelning och annat. Tack vare ungdomarna blev det en fin avslutning med

                      mycket allspel.

 

25/7               Folkmusikkonsert till Svante Petterssons minne, Barläst, Lärbro

Sven- Ingemund Svantesson, Torsten Nilsson, Yvonne och Ronnie Bogre m.fl.
hade komponerat ett trevligt program för den fullsatta kalkladan.

                      Lars-Erik G ledde allspel före och efter konserten.

 

14/10             Slite spelmanslag 30 år

                      ”Jubilaren” uppvaktades bl.a av GSF:s ordförande Lars-Erik G.

 

2/11               Repetition Slite Spelmanslag 

                      Ordf. Lars-Erik G var inbjuden för att presentera allspelshäftet.

 

11/11             Höstfest, Högbrogården

                      Förbundet bjöd på soppa, fika och ”Folkans folkmusiklinje.

                      Mycket spel och trevlig stämning.

 

23-24/11        GSF representerat vid informationsdagar på högskolan

                      Lars-Erik representerade GSF vid högskolans informationsdagar om

                      gotländska kulturföreningar. Karin M tillverkade ett fint reklamblad om GSF.

 

                      Bidrag: GSF har under året givit bidrag till följande evenemang:

                      ”Toner från vår hembygd”, Kuse-stämman, Eke- stämman, Slite spel-lag 30 år

                      och Kulturföreningen Roxy:s dragspelsgala.

                      Allspelet har under året varit inriktat på allspelshäftet

                      Musikrådet besöks regelbundet av Fredrik Lönngren

                      GSF som gravrättsinnehavare

                      GSF har under året övertagit gravrätten till August Fredins grav på Lofta-

                      hammars kyrkogård c:a 20 km öster om Gamleby, vid E 22:an, i norra

                      Västerviks kommun. Hade inte GSF tagit över så hade graven tagits bort,

                      och det tyckte vi var synd. Har man vägarna förbi skulle man kunna besöka

                      kyrkogården och ev. ”dra någon låt”, eller åtminstone ägna A. Fredin en tack-

                      samhetens tanke när man ser vägskylten till Loftahammar.

                     

                     

 

Lars-Erik Gottlander                       Fredrik Lönngren                           Karin Mårtensson

 

 

 

                             Bengt Kalström                              Karin Bromö