Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund 2004

 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

 

Ordförande                                                Lars-Erik Gottlander

Vice ordf.+ arkivarie                                  Fredrik Lönngren

Sekreterare                                                Karin Mårtensson

Kassör                                                      Bengt Kalström

Ledamot                                                    Allan Nilsson

 

Ersättare                                                    Wictor Johansson, Göte Niklasson och

                                                                 Jonas Sundberg

Revisorer                                                   Björn Eriksson och Siv Johansson

Rev.ersättare                                             Niclas Brutemark och Karin Bromö

 

Valberedning                        Daniel Björkander (sammankallande),

                                                                 Niklas Brutemark och Jens Ramnebro

 

Den gamla styrelsen (före årsmötet 15 mars) har hållit ett protokollfört sammanträde.

Den nya styrelsen ( efter årsmötet 15 mars) har hållit fyra protokollförda sammanträden.

 

 

Årets aktiviteter

 

3/1                 Spel och dansträff på Lövsta

                      Av olika orsaker t.ex. pågående renovering av lokalerna samt brist på musiker,  blev träffen inte riktigt som den brukar vara. Vissa saker fungerade bra, andra kunde ha varit bättre. Några dur- och dragspelare kände sig diskriminerade och valde att lufta sina känslor genom insändare i pressen. Ordf. kände sig manad att svara på insändarna under temat: ”Alla musiker räknas”.

 

8/1                 Styrelsemöte, då bl.a. spel- och dansträffen den 3/1 diskuterades.

 

7/2                 Allspelsträning i Björke församlingshem

 

13/3               Spelmansförbundets årsmöte i Högbrogården i Halla. Programmet innehöll: Förhandlingar, allspel, middag och en fin avslutning på      dagen med ett framträdande av lärare och elever från ”folkans” musiklinje.

 

7/4                 Styrelsemöte

 

15/5               Allspelsträning i Högbrogården

 

6/6                 Det folkmusikaliska inslaget vid nationaldagsfirandet i Almedalen utgjordes,

                      med den äran, av Sudrets spelmanslag.

 

7/6                 Styrelsemöte

 

26/6               Ett uppskattat framträdande av spelmansförbundet vid midsommardags- firandet i Lojsta.

 

 

4/7                 Flors´n dagen i Burs kyrka och prästgård

                      Medverkande detta år var: Britta Lindström sång, Wictor Johansson gitarr, Jonas Sundberg fiol, Aina Lindqvist sång, L-E Gottlander fiol            

Jan Ekedahl gitarr, Owe Ronström fiol, Erling Lindvall orgel,

                      Spelmansförbundet, dansare samt kyrkoherde Yvonne Hallin.

                      Årets Flors´n pris tilldelades kulturföreningen Roxy för dess initiativ att

                      återutge en faksimilupplaga av August Fredins ”Gotlandstoner”.

                      ”Gotlandstoner” planeras av Roxy att ges ut i tre olika versioner. Efter faksimil-

                      upplagan 2004 kommer en digital version under 2005 samt till slut en ring-

                      pärms version i olika delar under 2006.

                      En trevlig dag på det hela taget, men man kunde kanske, av försam-

                      lingen och hembygdsföreningen i Burs, önska sig ett något större intresse för

                      denna unika kulturhistoriska period som släkterna Laurin, Flors´n, Laugren m.fl.

                      utgör.   

                     

8/7                 100 år på Groddagården i Fleringe. 

Ett nytt evenemang som presenterade spelmansepoken på Grodda mellan c:a 1780 till c:a 1880. Eva Sjöstrand läste ur sin kommande diktbok om släkten Godmans historia på Grodda och en grupp spelmän, under ledning av Owe

Ronström, framförde låtar från Grodda mellan läsavsnitten.

Kvällen var fin men kall. C:a 300 åhörare kunde innan programmet styrka sig

med grillade kalkonspett och efter programmet med en härlig stunds allspel på

gårdens övervånig med öppnade fönster ut mot Fleringebygden. Fin stämning!

 

25/7               Svante Petterssonkonsert vid Barläst, Lärbro

                      Medverkande: Sven- Ingemund Svantesson, Torsten Nilsson, Katarina Bylund,

                      Yvonne och Ronnie Bogren samt spelmansförbundet med Bengt Kalström som

                      spelledare. Ett uppskattat inslag var att Sudrets spelmanslag agerade ”förband”

                      medan publiken samlades.

                      Stipendiater detta år blev: Julia Pettersson och Ellika Lindström.

 

24/8               Styrelsemöte

 

13/11             Spelträff Högbrogården

                      Ovanligt lyckad spelträff i den ”gamla” stilen med många spelsugna spelmän, låtutlärning, mat och kaffe.            

 

22/11             Styrelsemöte

 

                      Förutom ovanstående aktiviteter har spelmansförbundet, under året, på ett eller

annat sätt varit inblandat i: Dragspelsträff i Grötlingbo, Katthamra folkmusikdagar samt spelmansträffen i Kuse äng. Sättet kan vara av personell eller av ekonomisk art.