GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND

Verksamhetsberättelse för år 2002

 

 

"Det finns en puls i allt som sker,

en rytm i allt om vi törs lyssna,

ett hjärteslag som tar och ger,

som bär min längtans sång till dig

och tonen som är du till mig.

Den sjunger också när vi tystnat.

Kom rör vid min hand………

Tomas Boströms, Dansa med mig

 

Styrelsen för Gotlands Spelmansförbund får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten 2002-01-01—2002-12-31.

G.S.F. har hållit sex st. protokollförda sammanträden fördelade på ett årsmöte och fem st. styrelsemöten: 21/1, 3/4, 16/3, 18/6, 29/9 och 23/11. Årsmöte hölls i Hemse den 16 mars. Efter årsmötesförhandlingarna och det konstituerande sammanträdet fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Yngve Friberg, omval 1 år

Vice ordf: Fredrik Lönngren, omval 1 år

Kassör: Bengt Kalström, omval 1 år

Ledamot: Allan Nilsson, kvarstår 1 år

Sekreterare: Karin Mårtensson, kvarstår 1 år

Suppleanter: Annika Björkegren, Bengt Hellgren och Åsa Lindström, omval 1 år.

Revisorer: Björn Eriksson och Siv Johansson, nyval 1 år.

Rev.suppl: Niclas Brutemark, omval 1 år och Göte Niklasson, nyval 1 år

Valberedning Göte Niklasson sammankallande, Erling Lindvall och Niclas Brutemark nyval 1 år

Anslutning: G.S.F. är anslutet till S.S.R Sveriges Spelmäns riksförbund.

Medlemsantalet har ökat från 140 st. till 154 st.

Medlemsavgift: 100 kr per år.

Ekonomi: Vid årets slut hade Svante Petterssons minnesfond ökat från 70.000 kr till 80.000 kr.

Från Svante Petterssons minnesfond har följande medel utbetalats:

2 260 kr. till Jonas Sundberg och Viktor Johansson för en musikfestivalresa till Sloveninen.

Aron Hejdström erhöll 2 000 kr. för inköp av material till byggandet av en altfiol.

Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning bidrog med 9.000 kr i årligt verksamhetsbidrag.

Midsommardagens spelning på Lojsta slott inbringade 4.000 kr.

Vid Flors´ndagen inkom 562 kr i frivilligt bidrag.

Annonskostnaderna har varit 4 000 kr.

Årsbokslutets resultat blev -3800 kr.

G.S.F;s målsättning är att så bra som möjligt bevara, återuppliva, utveckla, samt sprida och marknadsföra den gotländska folkmusiktraditionen.

G.S.F;s hemsida www.musikpagotland.org . Fredrik Lönngren är ansvarig och hemsidan har haft ca 7000 besökare. Där finns möjlighet att lägga ut musikfiler och noter.

Representation vid S.S.R:s årsmöte: Sveriges Spelmäns Riksförbunds höll årsmöte och ordförande-konferens på Grötö utanför Göteborg i maj. Gotlands spelmansförbund var ej representerat.

S.S.R;s redaktör Peter Ahlbom är tacksam för bidrag till medlemstidningen Spelmannen.

Gratulation: Vi gratulerar Gunnfjauns Kapell" som under året firat 20-årsjubileum.

Gratulation: Vi gratulerar Björn Björn, för erövrandet av mästerskapstiteln i gammelharpa vid världsmästerskapet för nyckelharpor i Österbybruk.

Gratulation: Vi gratulerar Håkan Renard som utsågs till årets Flors´n i Burs den 7 juli.

Tack, tack till våra medlemmar Tomas Boström och Allan Nilsson som gjorde varsitt mycket uppskattat sommarprogram på Radio Gotland.

 

Årets folkmusikhändelser

Spelmansträff med dans och buskspel, på Lövsta Lantbruksgymnasium lördagen den 5 januari, , inledde 2002 års spelmansaktiviteter. Herbert Nilsson drog igång allspelet och dirigerade ett 40-tal spelmän på bl a dragspel, fiol, gitarr och bas. Det blev virvlande folkdans och glada toner. Skarphälls spelmanslag, Sudrets spelmanslag, Gutebälgarna, Slite spelmanslag, delar av andra spelmanslag samt "Töhnträgen" en grupp ungdomar från Lubeck i Tyskland framförde låtar från scenen. Töhnträgen var inbjudna till Gotland av musikföreningen Roxy och "Nytändning för folkmusik".

Årsmöte ägde rum lördagen den 16 mars, på Gotlands Läns Folkhögskola. Närvarande var 19 medlemmar. Årsmötesprotokoll utsändes till samtliga G.S.F-medlemmar under våren 2002.

Efter årsmötet, och innan middagen, spelade årsmötesdeltagarna för pensionärer i Folkans matsal. Därefter följde sedvanlig fin musikunderhållning med bl a Folkans musiklinje och Sudrets spelmanslag. Programvärd var Allan Nilsson.

Folkmusikkurs. Den 23 och 24 mars arrangerade G.S.F. tillsammans med Gotlands Läns Folkhögskola i Hemse en kurs i svensk folkmusik. Världsmästaren i nyckelharpa Markus Svensson lärde ut ca tio låtar till ett tjugotal spelsugna deltagare på lördagen och söndagen.

Svenska Flaggans dag, torsdagen den 6 juni: Medlemmar i G.S.F. spelade på ett flertal platser på Gotland denna försommardag och kväll.

Kattlunds i Grötlingbo, söndagen den 16 juni: Den medeltida Kattlundsgården fylldes med folkmusik och människor njöt av kaffetåren, miljön och tonerna från allehanda slag av instrument.

Midsommardagen på Lojsta slott, lördagen den 22 juni: Ett tusental fest- och folkdräktsklädda personer hade kommit till Lojsta slott för att vara med på 80-årsjubileét av Lojsta slotts midsommardagsfirande. Programmet innehöll, dansuppvisning med norra Gotlands folkdansgille, tal, dans kring midsommarstången. samt klingande folkmusik av spelmän från G.S.F.

Florsn´dagen (den sjätte), Burs söndagen den 7 juli: Burs ståtliga och musikaliska kyrka fylldes med åhörare och toner hördes från bl a fioler och dragspel. In i kyrkan kom paraden med folkmusikanter och dansare. Yvonne Hallin presenterade programmet, där psalmer varvades med folkmusik. Britta Lindström, Linnea Fredriksson, Björn och Katarina Björn, Sudrets spelmanslag, Hillevi Knutas, Emma och Lina Olsson, Viktor Johansson och Jonas Sundberg, folkdansare från hela Gotland, femtiotalet spelmän och Erling Lindvall framförde olika musikstycken .

Allan Nilsson talade med humor och värme om musiklivet i Burs på 17-och 1800 talet. Prästsläkten Laurin och Nils Mårtensson Fredin, hans hustru Elisabeth Olofsdotter samt deras son August Fredin betydde och betyder fortfarande mycket för Gotlands spelmansmusik. Allan Nilsson delade därefter ut årets Flors´npris, en tavla målad av årets kulturpristagare Harald Norrby, till Håkan Renard. Håkan Renard tog initiativ till spelmanstävlingen för ungdomar för några år sedan. Håkan arbetar som fiol-pedagog på Gotlands kulturskola och hans målsättning är att få ungdomar intresserade av folkmusik.

Eftermiddagens spelmansstämma innehöll framträdanden, buskspel och dansuppvisning. Gotlands distrikt av Ungdomsringen ordnade en danstävling för ungdomar. Domare var Eivor Ståhl och flest poäng fick Alexander Ulrich.

Gustaf Larsson afton vid Norrlanda fornstuga onsdagen den 10 juli: Det var en vacker sommarkväll, solen gick ned bakom de låga husen och människor satt och lyssnade på kvällens program, vilket var en hyllning till den bortgångne diktaren och fiolspelmannen Gustaf Larsson. Osborne Nyström var programvärd.

Groddagården, onsdagen den 10 juli: "Gotländsk sommarkväll " arrangerades vid den gamla spelmansgården. Programmet innehöll bl.a. folkdans, sång och musik. Åke Kihlén berättade sägnerna om spelmanssläkten Godman som bodde, arbetade och komponerade vid "Groddagården".

Vike minnesgård, söndagen den 14 juli: Det var en solig och varm eftermiddag med mycket musik i form av allspel och enskilda framträdanden, dans, sång och tal. Norra Gotlands Folkdansgilles vuxen- och barndanslag, Slite Spelmanslag, Sven-Ingemund Svantesson, Linnea Fredriksson, Viktor Johansson m fl framträdde.

Lena Andersson var programledare.

Västergarnsstämman, fredagen den 19 och lördagen den 20 juli: Fredags och lördagskvällen ägnades åt buskspel och dans. Lördagseftermiddagen startade med allspel och därefter blev det framträdanden, buskspel samt utlärning av dansen "gotlandspolskan". Närheten till havet gjorde att en del besökare tog sig ett svalkande dopp emellanåt. Durspelare från Värmdö och mycket duktiga fiolspelmän från Dalarna besökte stämman. Herbert Nilsson var spelledare och Stig Ahlstäde arrangerade stämman tillsammans med Skarphälls spelmanslag.

Barläst i Lärbro, söndagen den 28 juli, "Musik till minne av Svante Pettersson": Den gamla kalkladan var fylld till sista plats med folkmusikvänner. Spelmansförbundets ordförande Yngve Friberg ledde inmarschen och efter några musikstycken hälsade kvällens konferencier Clary Vinberg välkommen. Sven-Ingemund Svantesson talade om sin fars komponerande och sedan framförde han, tillsammans med Katarina Bylund samt Ronny och Yvonne Bogren, några exempel på Svantes finstämda musik. De två lovande ungdomarna Hanna Bylund och Gustav Lyberg fick motta stipendier ur Svantes minnesfond. Kvällen fortsatte med mycket musik och sång och efter det avslutande musikstycket "Gotländsk sommarnatt" skedde uttåget till taktfasta applåder och toner av G-durschmarschen.

Katthamradagarna, torsdagen den 1 och fredagen den 2 augusti: Som deltagare kunde man välja om man ville gå på danskurs med Åsa Södergren som lärare, sångkurs med Maria Svedebring som lärare eller spelkurs med Jens Ulvsand, Aron Hejdström, Viktor Johansson, och Jonas Sundberg som lärare. Uslinggrabbarna Aron, Viktor och Jonas lärde ut fina traditionsrika gotländska låtar. På fredagskvällen bjöds det på konsert på Magasinet. Sång, dans och spelkursen visade prov på sitt nyinlärda kunnande och därefter framförde den 20-årsfirande gruppen Gunnfjauns Kapell en konsert som innehöll det mesta: fart, vemod, glädje, dur, moll m m.

Västerhejdeträffen, söndagen den 4 augusti: I Kuse änge samlades ett femtiotal musiklyssnare och ett trettiotal spelmän denna soliga söndag. I det fagra änget fylldes återigen våra själar med fin musik. Allspel, buskspel och eftermiddagskaffe gjorde att spelglädjen infann sig. Rune Larsson var arrangör och spelledare.

Gotlands folkdansfestival, arrangerades för sjunde året i rad, söndagen den 11 augusti t.o.m. onsdagen den 14 augusti. Folkdansfestivalen innehöll bl a medeltida dans i Almedalen, invigning på Kneippbyn, långschottis från Södertorg till Stora Torget i Visby, korum i S:t Drottens ruin, folkloreafton på Kneippbyns stora scen samt stor avslutning i Mangsarveänget i Ekeby.

Höstfest på Warfsholm, lördagen den 23 november: Ett fyrtiotal spelmän hade mött upp till denna sista spelträff för år 2002. De duktiga spelmännen Viktor Johansson och Jonas Sundberg lärde ut tre st. av de nyvalda allspelslåtarna. Låtarna varvades med allspel av gamla allspelslåtar samt annan välkänd musik. Spelmansförbundet bjöd på "soppa och tårta" och därefter fortsatte spelandet till niotiden på kvällen

Allspelslåtar: G.S.F. har involverat de folkmusikstuderande ungdomarna Viktor Johansson och Jonas Sundberg i arbetet med att förnya de gotländska spelmännens allspelsrepertoar. Olika folkmusikgrupper har fått föreslå vardera två låtar. Valet blev följande: "Sudersnoa" av Edvin Jakobsson, "Nigpolska" av Svante Pettersson, "Engelska från Burs" efter änkan Nyman, "Stenstuvalsen" av Gunilla Othberg, "Lärbropolskan" upptecknad av Lars Lindal, "Strövetschottis" av Uno Närhström, "Polska från Sanda", "Gammal brudmarsch från Sanda", Herliz polska" av Gabriel Jakob Herliz, "Groddapolskan" av Groddakarlen Olof Larsson samt "Spelmannen spelar" efter Flors´n, .

Ett stort TACK ger vi till Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning, Lojsta Hembygds-förening, Gotlands Hembygdsförbund, Hemse Folkhögskola, Lärbro Hembygdsförening, Gotlands Kulturskola, Musikföreningen Roxy, Lidmans blommor m fl för bidrag och för ett mycket gott samarbete under år 2002.

Vi i styrelsen, i Gotlands Spelmansförbund, är tacksamma för att vi har fått vara en länk i det betydelsefulla arbetet med spridningen av den gotländska folkmusikskatten. Vi hoppas att vi får många trevliga spelstunder och musikupplevelser tillsammans med våra medlemmar år 2003.

 

Livet är en resa, med musik.

"Musik som underbart klingar,

ger själen vackra vingar".

 

 

--------------------------- --------------------------- ---------------------------

Yngve Friberg Fredrik Lönngren Bengt Kalström

ordförande v. ordf., arkivarie kassör

 

--------------------------- ---------------------------

Allan Nilsson Karin Mårtensson

ledamot sekreterare