GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND

Verksamhetsberättelse för år 2001

 

"En gång i drömmen hörde jag

den musik som jag älskar.

Sedan den dagen går jag

alltid hoppfull till vila."

Ono no Komachi

 

Folkmusiken finns nedbäddad i varje människas själ. Dess toner avspeglar glädje och sorg.

I djupet inom oss har vi alla en vacker och sorgsen melodi i moll. Lyssna på den och gläds!

"Musik som vackert klingar, ger själen underbara vingar".

 

G.S.F. har hållit fem st. protokollförda styrelsemöten under året: 19/2, 9/4, 25/5, 22/7och 17/11. Planeringsmöten för Florsīndagen ägde rum den 29/3 och 25/10 . Årsmöte hölls i Hemse den 17 mars. Efter årsmötesförhandlingarna och det konstituerande sammanträdet fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande: Yngve Friberg, omval 1 år

Vice ordf: Fredrik Lönngren, omval 1 år

Kassör: Bengt Kalström, kvarstår 1 år

Ledamot: Allan Nilsson, omval 2 år

Sekreterare: Karin Mårtensson, omval 2 år

Suppleanter: Annika Björkegren, Bengt Hellgren och Åsa Lindström, omval 1 år.

Revisorer: Herbert Nilsson och Osborne Nyström omvaldes på 1 år.

Rev.suppl: Siv Johansson och Niclas Brutemark omvaldes på 1 år

Valberedning Sören Larsson sammank., Martin Alvengren och Elisabeth Franzén omval 1 år

Arkivarie: Fredrik Lönngren

Kommitté spelmans-

tävling i Burs: Allan Nilsson, Osborne Nyström, Håkan Renard och Karin Mårtensson.

G.S.F;s hemsida www.musikpagotland.org har haft c:a 5.000 besökare sedan starten i juli 1999.

Medlemsantalet har ökat från 130 st. till drygt 140 st.

Ekonomi: Vid årets slut hade Svante Petterssons minnesfond ökat från 54.000 kr till 70.000 kr.

Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning bidrog med 9.000 kr i årligt verksamhetsbidrag.

Midsommardagens spelning på Lojsta slott inbringade 4.000 kr.

Florsīndagens spelmanstävling i Burs fick följande bidrag; 10.000 kr från Gotlandsfonden,

2.300 kr från Ragnar och Lydia Nilssons stiftelse och 6.000 kr från D.B.W.

Från Gotlands dansfestivalsför. inkom 9.000 kr. Tack vare dessa pengar blev årets balans nära noll.

Representation vid S.S.R:s årsmöte: Sveriges Spelmäns Riksförbunds höll årsmöte på Eric Sahlströmsinstitutet i Tobo den 1-2 september. G.S.F-delegater var Bengt Kalström, Allan Nilsson och Karin Mårtensson.

Gratulation: Vi gratulerar ungdomarna i "KRACK" för deras vinst i "Musik direkt".

Gratulation: Vi gratulerar Slites spelmanslag som under året har firat 25-årsjubileum.

Samarbete: Gotlands folkdansfestivalförening bestående av medlemmar ur G.S.F., folkdansfören. Trojaborg och Visby folkdansgille har hållit möten vid åtta tillfällen. Bengt Kalström är med i styrelsen och han har representerat G.S.F.

Det långsiktigt musikaliska samarbetet med lärare och elever på Gotlands läns Folkhögskola i Hemse, folkdansföreningar, kyrkor, Gotlands Kulturskola samt kulturföreningen Roxys "Nytändning för folkmusik" m.fl. har fortsatt.

G.S.F;s målsättning är att så bra som möjligt bevara, återuppliva, utveckla, samt sprida och marknadsföra den gotländska folkmusiktraditionen. Musiken ska spelas på alla slag av instrument, för gamla och unga gotlänningar, vinterfastlänningar, turister m.fl. Vid en del spelmansstämmor/träffar ska det förekomma dans och dansuppvisning.

G.S.F. ska arrangera musikmöten i form av låtutlärningskurser och spelmansträffar med allspel, buskspel, samt framträdanden av musikgrupper, danslag och enskilda förmågor.

 

Årets musikhändelser där G.S.F. har deltagit som arrangörer eller medarrangörer.

Spelmansträff med dans och låtutlärning lördagen den 6 januari, på Lövsta Lantbruksgymnasium, inledde 2001 års spelmansaktiviteter. Ett 60-tal spelmän startade med ett uppskattat allspel från scenen, Herbert

Nilsson ledde spelmännen, dansen kom igång och en hel del folk (Det var publikrekord.) satt endast och njöt av folkmusikens toner. Ove Ronström hade hand om den populära låtutlärningen. Spelmännen spelade sedan under eftermiddagen och kvällen i olika konstellationer från scenen, i hallen och lite överallt i huset, i så kallat "buskspel".

Folkmusikkurs: Lörd. den 17 och sönd. den 18 febr. samt lörd. den 31 mars och sönd. den 1 april höll G.S.F. folkmusikkurs på Folkhögskolan i Hemse. Lärare var violinisten och sångpedagogen Marie Axelsson samt världsmästaren på nyckelharpa Markus Svensson. Deltagarna i kursen fick förmånen och glädjen av att fördjupa sig i spelmanslåtar, teknisk spelträning och sång under fyra dagar.

Årsmöte ägde rum lördagen den 17 mars, på Gotlands Läns Folkhögskola. Närvarande var 22 personer. Ungdomarna Jonas Sundberg och Viktor Johansson var glada över att årsmötet beslutade att en ungdomssatsning ska göras. De yngre önskar vara med och medverka i G.S.F;s planering, inte bara spela. Årsmötesprotokoll utsändes till samtliga G.S.F-medlemmar under våren 2001. Efter förhandlingarna ägnade sig förbundets medlemmar åt det gemensamma intresset - att spela musik. Folkhögskolans aula fylldes av toner under flera timmar och det bjöds på allspel med ett 40-tal personer på scenen och åtta olika instrument, därjämte solosång, gruppspel och enskilda instrumentprestationer. Allspelsledare var Yngve Friberg och Bengt Kalström. Medverkade gjorde bland annat folkmusikstuderande elever på folkans musiklinje, Slite spelmanslag, Marie Axelsson & Markus Svensson samt gruppen Usling.

Låtutlärningskurser, torsd. 3, 17, och 31 maj: Ungdomarna i gruppen Usling höll låtutlärning för blivande deltagare i spelmanstävlingen vid Florsīndagen i Burs den 8 juli.

Svenska Flaggans dag, onsdagen den 6 juni: En vacker försommarkväll. Militärmusikerna spelade marschmusik, landshövding Lillemor Arvidsson talade och G.S.F.-spelmännen spelade traditionella gotlandslåtar.

Kattlunds i Grötlingbo, söndagen den 17 juni: Hela eftermiddagen fylldes den medeltida Kattlundsgården med fin folkmusik. Syrenerna blommade och dess doft blandade sig med musikens toner och svävade ut över Grötlingbo med omnejd.

Midsommardagen på Lojsta slott, lördagen den 23 juni: Kulingvarning var utlovad och blåsigt och regnigt var det när Lojsta Slotts hembygdsförening firade traditionsenlig fest på midsommardagen. Under Majvor Östergrens tal om kulturens betydelse kunde publiken då och då urskilja stråk av fiolmusik från Lojstahallen. Det var spelmännen i G.S.F. som spelade upp sig och sedan tågade de in på scenen och underhöll med Gotländsk brudmarsch och andra traditionella låtar. Poeten Staffan Percy stod också på programmet liksom Evert Jansson och Bengt-Åke Rundqvist.

FLORSīNDAGEN i Burs söndagen den 8 juli: För femte året i rad arrangerades Florsīndagen till minne av storspelmannen Nils Mårtensson Fredin från Flors i Burs samt prästsläkten Laurin. I år hade spelmanstävlingen för ungdomar upp till och med 20 år inte lockat tillräckligt många deltagare för att kunna genomföras. Men eftersom "Årets Florsīn" ändå skulle utses så gick uppdraget till fjolårets domare Jan Ekedahl och Torsten Nilsson. De beslutade att ge titeln till Linnea Fredriksson, 8 år. Hon spelade med fart och kläm och med stor talang. Kl.14.00 fylldes Burs kyrka till bristningsgränsen med spelmän, dansare och besökare.

Anförda av Herbert Nilsson tågade ett åttiotal spelmän och dansare in i kyrkan under tonerna från G-dursmarschen. Kyrkoherde Yvonne Hallin hälsade välkommen och presenterade de medverkande: Sudrets Spelmanslag, Jan Ekedahl, Skarphälls Spelmanslag, folkdräktsklädda dansare, Britta Lindström, Erling Lindvall, Linnea Fredriksson, Oskar Andersson, Edvard Wahnström, Gustav Lyberg, Bronxarvekvartetten och Torsten Nilsson.

Bland de verk som framfördes bör bl.a. Mitt liv är en våg" samt Bodiscomarschen nämnas". Psalm 202 "De blomster som i marken bor" sjöngs och spelmännen spelade D-dursmarschen då de, dansarna samt besökarna tågade ut ur kyrkan. Spelmansstämman som ägde rum på prästgårdsplanen och inne i uthusen, besöktes av en stor publik. Ove Rohnström höll i trådarna för spelmansstämman. Då fick publiken lyssna och se på folkdansarna, Tiddelipom, Skarphälls Spelmanslag, Björn och Katarina Björn, Laudaensemblen, Gutebälgarna m.fl.

Emellertid så räckte icke tiden till för alla gruppernas framträdanden. Den ljuvliga dagen med ett alldeles lagom varmt väder avslutades med "Det var en ljuvlig sommarnatt", ett spel om musiken i Burs, skrivet av Allan Nilsson. Medverkade gjorde bl.a. Allan Nilsson, Evert Jansson, Ainbusk, Erling Lindvall, Torsten Nilsson och Lars-Gunnar Bodin.

Gustaf Larsson afton vid Norrlanda fornstuga tisdagen den 10 juli: Vädrets makter gjorde att kvällens evenemang fick hållas i Norrlanda bygdegård. Osborne Nyströms läste dikter av Gustaf Larsson, Arne Olssons läste en historia skriven av David Ahlqvist och folkmusikgruppen KRACK framförde många vackra, musikaliska och fartfyllda låtar.

Groddagården, onsdagen den 11 juli: En så kallad "Gotländsk sommarkväll " arrangerades, på grund av alltför dåligt väder, på Bläse Kalkbruksmuseum. Programmet innehöll bl.a. folkdans, sång och musik. Slite spelmanslag, Groddakören, Linnea Fredriksson, sånggruppen Mella och spelmännen i Usling framförde sång och musik. Åke Kihlén berättade sägnerna om "Groddagården". Clary Vinberg var conferencier.

Vike minnesgård, söndagen den 15 juli: I år var vädret perfekt. Minnesgården fylldes med musiktörstiga besökare och spelsugna spelmän. Lena Andersson från Slite Spelmanslag var programledare. Det blev en trevlig eftermiddag med mycket musik, dans, sång och tal. Norra Gotlands Folkdansgille dansade, Slite Spelmanslag spelade, Sven-Ingemund Svantesson spelade, Viktor Johansson från Usling ackompanjerade Ida Blomqvist som sjöng vackra visor och ett tal om Vikes historia hölls av Hans Dahlström.

Västergarnsstämman, fredagen den 20 och lördagen den 21 juli kunde man njuta av god musik på Stig Ahlstädes spelmansstämma vid den gamla festplatsen i Västergarn. Fredagskvällen ägnades som vanligt åt dans och buskspel. Lördagens spelning inleddes med allspel kl.14.00. Ett 25-tal spelmän från fastlandet och Gotland öppnade med gånglåt från Äppelbo. Spelmän och spelkvinnor på nyckelharpor, fioler, dragspel, durspel, basar samt klarinett klämde i med valser, polskor och andra taktfasta melodier under flera timmar. På kvällen fick de danssugna återigen möjlighet att slå klackarna i taket. Tack Stig "Stickan" Ahlstäde.

Barläst i Lärbro, onsdagen den 1 augusti, Musik till minne av Svante Pettersson: Många turister och kulturengagerade människor på Gotland hade styrt färden till den gamla kalkladan ute vid havet. Kvällen inleddes med allspel av "D-dursmarschen" och parad in genom ladan. Historiken om riksspelmannen Svante Petterssons liv och hans rika folkmusikproduktion berättades. Sven-Ingemund Svantesson, Torsten Nilsson, Chatarina Bylund samt Ronny och Yvonne Bogren spelade ett flertal "Svantelåtar". Linnea Fredriksson spelade. Kvällen avslutades med ett härligt allspel och med en nypa fantasi så är det enkelt att se hur Svante i sin musikaliska himmel gladdes åt kvällens evenemang och för att det finns spelmän som vidarebefordrar den gotländska musikskatten till kommande generationer.

Västerhejdeträffen, söndagen den 5 augusti: I Kuse änge även kallat Lillängen, samlades musiklyssnare och spelmän denna sensommarsöndag den 5 augusti. Bland hasselvastar och ängstuvor fylldes själarna med fin musik. Allspel, buskspel och eftermiddagskaffe är bra och avstressande för både gammal och ung.

Tack Rune Larsson för att du anordnar denna mysiga spelträff.

Gotlands folkdansfestival, arrangerades för sjätte året i rad, söndagen den 12 augusti t.o.m. onsdagen den 15 augusti. Årets upplaga hade lockat nio olika grupper med c:a 250 dansare och spelmän till Gutaön. Festivalen inleddes söndagen den 12 augusti med kurs i medeltida dans i Almedalen. På måndagen dansades det på gator och torg inne i Visby. Åtta danslag anförda av taktfast musik, ringlade i en långschottis från Södertorg, genom Adelsgatan och till slutmålet på Stora Torget där ett korum hölls i St.Karins ruin. Vid tisdagskvällens folkloreafton på Kneippbyns stora scen, framträdde festivaldeltagare från Skottland, Sverige och Gotland.

Festivalen avslutades, på onsdagen, med stort samkväm innehållande dansuppvisning, gemensam dans, buskspel och medeltidsmarknad i Mangsarveänget i Ekeby. (En mera utförlig redovisning av festivalen finns i tidningen Spelmannen nr 4 år 2001, sidan 8.)

Höstfest på Warfsholm, lördagen den 17 november: Vädret var friskt, blåsigt och havets vågor tog i för full kraft sååå…. de flesta spelmännen c:a 30 st. ansåg att det var mycket skönt att sätta sig på en stol i kyrksalen och få spela, spela och spela tillsammans med andra musikbesläktade själar. Det verkar finnas hur många låtar som helst som har behov av att plockas fram ur gömmorna och spelas vid dessa spelträffar på Warfsholm. G.S.F. bjöd på en mycket uppskattad spelmanssoppa samt tårta och kaffe till efterrätt.

Kulturgalan "En sång för Afghanistan" på Säveskolan lördagen den 15 december: Till stöd för den nödlidande befolkningen i det krigsdrabbade Afghanistan, arrangerade Ordfront Gotland, Röda Korset, Rädda Barnen m.fl. organisationer en stödgala vars ändamål var att samla in så mycket pengar som möjligt åt människorna i Afghanistan. Antagligen var inträdesavgiften på 150 kr. alltför dyr eftersom endast drygt 100 personer unnade sig att besöka denna fina tillställning. Eftermiddagen innehöll massor med musik, auktion på skänkta föremål; bl.a. en kärlekshelg för två på Villa Alskog, ljus från ljusstöperiet i Norrlanda samt landslagströjor från framgångsrika idrottare. Ett 20-tal spelmän från G.S.F. spelade vid inledningen av galan och den avslutades med högtidlig ljuständning och sången Nu tändas tusen juleljus.

 

Ett stort TACK ger vi till Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning, Lojsta Hembygds-förening, Gotlands Hembygdsförbund, Hemse Folkhögskola, Lärbro Hembygdsförening, Gotlands Kulturskola, Musikföreningen Roxy m.fl. för bidrag och för ett mycket gott samarbete under år 2001.

Vi i styrelsen i Gotlands Spelmansförbund är tacksamma för att vi, år 2001 har fått vara en länk i det viktiga och betydelsefulla arbetet med spridningen av den gotländska folkmusikskatten. Vi hoppas att det återigen blir många trevliga spelstunder och musikupplevelser tillsammans med Er år 2002.

 

Livet är musik

 

 

--------------------------- --------------------------- ---------------------------

Yngve Friberg Fredrik Lönngren Bengt Kalström

ordförande v. ordf., arkivarie kassör

 

--------------------------- ---------------------------

Allan Nilsson Karin Mårtensson

ledamot sekreterare