GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND

Verksamhetsberättelse för år 2000

 

"Hur underligt att veta: du vet ej där du går,

att ljusa sånger spira och susa i ditt spår"

Erik Blomberg

Folkmusiken syns ju inte, men den känns. Den vibrerar inom människan, lyser upp själen och sprider glädje till alla och envar. Så har musiken gjort ännu ett år och vi inom styrelsen i Gotlands Spelmansförbund är tacksamma för att vi har fått vara med i detta viktiga och betydelsefulla arbete med spridningen av den gotländska musikskatten.

G. S.F.. har hållit 5 st. protokollförda styrelsemöten möten under året: 14/2, 26/4, 29/8, 28/10 och 4/12. Årsmötet ägde rum den 18 mars. Efter årsmötesförhandlingarna och det konstituerande sammanträdet fick styrelsen följande sammansättning:

Ordförande Yngve Friberg, omval 1 år

Vice ordf. Fredrik Lönngren, omval 1 år

Arkivarie Fredrik Lönngren, kvarstår 1 år

Kassör Bengt Kalström, omval 2 år

Ledamot Allan Nilsson, kvarstår 1 år

Sekreterare Karin Mårtensson, kvarstår 1 år

Suppleanter Annika Björkegren, Bengt Hellgren och Åsa Lindström. Samtl. omval 1 år.

Revisorer Herbert Nilsson och Osborne Nyström omvaldes på 1 år.

Rev.suppl. Siv Johansson omval 1 år och Niclas Brutemark nyval 1 år.

Valberedn. Sören Larsson sammank., Martin Alvengren omval 1 år och Elisabeth Franzén nyval 1 år.

Kommitté för spelmanstävling Allan Nilsson, Osborne Nyström och Håkan Renard.

G.S.F;s hemsida www.musikpagotland.org har haft c:a 2000 besökare.

Medlemsantalet vid årets slut var 130 st.

Ekonomi: Vid årets slut hade Svante Petterssons minnesfond ökat från 41.000 kr till 54.000 kr. Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning bidrog med 9.000 kr i årligt verksamhetsbidrag. Midsommardagens spelning på Lojsta slott inbringade 4.000 kr.

Florsīndagens spelmanstävling i Burs fick följande bidrag; 10.000 kr från Gotlamdsfonden,

8.000 kr från Gotlands Kommun, 5.500 kr från D.B.W. och inträdesavgifterna gav 2.500 kr.

Ungdomarna i gruppen "Usling" fick 3.000 kr i resebidrag till Falu Folk Music Festival.

Representation: Sveriges Spelmäns Riksförbunds höll årsmöte i Ronneby den 9 september. G.S.F-delegater var Bengt Kalström och Fredrik Lönngren.

Samarbete: Den 29 mars bildades Gotlands folkdansfestivalförening. Den består av medlemmar ur G.S.F., folkdansföreningen Trojaborg och Visby folkdansgille.

-Det långsiktigt musikaliska samarbetet med lärare och elever på Gotlands läns Folk"musik"högskola i Hemse, folkdansföreningar, kyrkor, Gotlands Kulturskola samt kulturföreningen Roxys "Nytändning för folkmusik" har fortsatt.

G.S.F;s målsättning är att så bra som möjligt bevara, återuppliva, utveckla, samt sprida och marknadsföra den gotländska folkmusiktraditionen. Den ska spelas på alla slag av instrument, för gamla och unga gotlänningar, vinterfastlänningar, turister m.fl. Vid en del spelmansstämmor/träffar ska det förekomma dans och dansuppvisning.

G.S.F. ska arrangera musikmöten form av låtutlärningskurser och spelmansträffar med allspel, buskspel, samt framträdanden av musikgrupper, danslag och enskilda förmågor.

Årets musikhändelser där G.S.F. har deltagit som arrangörer eller medarrangörer.

År 2000 års spelmansaktiviteter startade med "Spelmansträff" med dans och låtutlärning på Lövsta Lantbruksgymnasium lördagen den 9 januari. Ett 50-tal spelmän inledde med ett härligt och uppskattat allspel från scenen, dansarna var kvickt uppe på dansgolvet, en hel del folk satt endast och njöt av vacker musik och Ove Ronström skötte den populära låtutlärningen. Spelmännen spelade sedan under eftermiddagen i olika konstellationer från scenen och lite överallt i huset i så kallat "buskspel".

Folkmusikkurs: Lördagen den 29 januari startade G.S.F. en folkmusikkurs i Donnershuset i Klintehamn. Kursen pågick 10 ggr och ledare var violinisten Lars-Erik Gottlander. Ett tiotal fiolspelmän deltog och förkovrade sig i gamla och nya gotländska spelmanslåtar. Lars-Erik lade stor vikt vid den pedagogiska utlärningen. Nämnas bör att fiolisternas förkunskaper var mycket varierande. Vid avslutningen önskade de flesta en fortsättningskurs till hösten eller senast våren 2001.

Årsmöte hölls på Gotlands Läns Folkhögskola lördagen den 18 mars. Närvarande på årsmötet var 18 personer. Årsmötesprotokoll utsändes till samtliga G.S.F-medlemmar under våren 2000. Vid fyratiden, när folkmusikfesten startade, drog även de yngre spelmännen in på "Folkan".

Det yngre gardet, som spelade en sprittande folkmusik med impulser från bl.a. judisk klezmermusik, bestod av elever från "Folkans" musiklinje, Baltic Big Band, "nytändning för folkmusik" samt elever från Gotlands Kulturskola. Vid allspelet förenades unga och gamla folkmusikvänner i en gemensam repertoar. Marianne Gottlander framträdde med ljuvliga toner från Dalarna, Donnerfiolerna (Lars-Erik Gottlanders elever) spelade nyinlärda låtar och Eskelhemstöserna Felicia Koinberg och Märta Wolter sjöng gutavisor. Aftonen avslutades med att de sista spelentusiasterna satt uppe på scenen och spelade folkmusik blandat med jazz. Bengt Kalström tog fram trumpeten och några tog tillfället i akt att ta sig en sväng om.

Spelfest: Lördagen den 27 maj bjöd G.S.F. in till traditionell vårfest på Pensionat Warfsholm. Spelövningen, inför sommarens aktiviteter, var mycket uppskattad. Kocken serverade en god spelmanssoppa och till efterrätt bjöds det på kaffe med tårta.

Gotlands landskapslåt/folkmelodi: För att utse Gotlands landskapslåt arrangerade Radio Gotland tillsammans med G.S.F. en folkmelodifestival måndagen den 5 juni. Programledare var Eva Sjöstrand tillsammans med expertkommentatorn Allan Nilsson. Håkan Renard, Annika Björkegren samt Ove Ronström med sonen Erik Ronström spelade upp de tio låtbidragen.

En jurygrupp, med äldre spelmän, var samlad hos Yngve Friberg på Bläse Kalkbruksmuseum på norra Gotland och en ungdomsjury var samlad hemma hos Hillevi Knutas i Ronehamn på södra Gotland.

Den tredje jurygruppen bestod av radiolyssnare som fick ringa in och rösta på sin favoritlåt.

Följande låtar nominerades; "Åkermans polska", "Åsas gånglåt" av Åsa Lindström, "Stulen lycka" av Annika Björkegren, "Lottas brudmarsch" av Bengt Olsson, "Blinde Hans polska" av Bernhard Ekelund från Alskog, "Bröllopsmusik" av Svante Pettersson, "Gudruns vals" av David Ahlqvist, "Storsudrets gånglåt" av Edvin Jakobsson, "Groddavalsen" eller "Femtioriksdalersvalsen" efter Jakob Godman och "Himmelspolska" av Jan Ekedahl.

Till segrare och vinnande låt, Gotlands landskapslåt/folkmelodi, utsågs Groddavalsen efter Jakob Godman. Från början var det tänkt att varje landskap i Sverige skulle utse sin egen landskapsmelodi.

Men, när låtarna skulle presenteras på Riksspelmansstämman i Malmköping den 1 juli, visade det sig att endast Gotland och några landskap till, hade lyckats utse en egen landskapslåt.

Svenska Flaggans dag den 6 juni: Ett tjugotal spelmän hade hörsammat kallelsen att vara med och spela för vår Drottning Silvia och Konung Karl den XVI Gustav på deras besök i Almedalen. Militärmusikerna spelade marschmusik, landshövding Lillemor Arvidsson talade och Konungen talade G.S.F.-spelmännen spelade "G-dursmarschen" vid intåget och "Bjers-Niclas vals" när alla spelmännen hade kommit upp på scenen. Regnet och kylan, denna försommardag, kändes i märg, ben och stela fingrar, men Drottning Silvias leende värmde gott.

Kattlunds i Grötlingbo: Sedan några år tillbaka har stämman som arrangerades i Rosarve änge i Havdhem flyttats till den medeltida Kattlundsgården i Grötlingbo. I år samlades glada spelmän och musiklyssnare där på annandag pingst den 12 juni.

Midsommardagen på Lojsta slott: Midsommarstången var vackert skrudad, barn och vuxna med ett glatt barnasinne dansade och lekte, festtal hölls och spelmän från G.S.F. underhöll med folkmusik.

FLORSīNDAGEN i Burs den 1 juli: För fjärde året i rad arrangerades Florsīndagen till minne av storspelmannen Nils Mårtensson Fredin från Flors i Burs. Förmiddagens inledande spelmanstävling för ungdomar upp t o m 20 år vanns av Maria Wernberg på fiol (solistklassen). Hanna Bylund och Maria Wernberg samt Erik Ronström, Johan Ronström och Lisa Klevebrant delade första pris i samspelsklassen. Till årets Florsīn utsågs Hillevi Knutas. Hillevi spelar bl a dragspel, fiol och piano.

Jurydomare var Jan Ekedahl, Eva Kristoffersson och Torsten Nilsson.

Kl.14.00 fylldes Burs kyrka med spelmän, dansare och besökare. Anförda av Herbert Nilsson tågade spelmän och dansare in i kyrkan under tonerna från G-dursmarschen. Kyrkoherde Yvonne Hallin hälsade välkommen och presenterade de medverkande: Spelmanz, Emma Olsson och Camilla Karlsson, Florsīndagens låtkurs, Torsten Nilsson, folkdräktsklädda dansare, Eva Kristoffersson, Bronxarvekvartetten, grupp ur Gutebälgarna och Erling Lindvall. Yvonne Hallin avslutade konserten med en betraktelse med utgångspunkt från Bo Setterlinds dikt "Mästaren". Dikten handlar om en trasig fiol. En psalm sjöngs och som preludium och utgångsmusik spelades D-dursmarschen.

Spelmansstämman som ägde rum på prästgårdsplanen med de enormt stora valnötsträden, besöktes av ett hundratal personer. (Trots ett mycket lynnigt och ostadigt väder lyckades ändå de goda musikandarna hålla undan för regnet som föll rikligt i angränsande socknar).

Gustaf Larsson afton: Den 10 juli, ägnas sedan många år tillbaka, en kväll till minne av Gotlands egen "skald" Gustaf Larsson vid Norrlanda fornstuga. Gårdsplanen var packad med människor och kvällssolen gick sakta ned över de små husen. En svag doft av tjära blandades med musik från Gunnfjauns kapell, Osborne Nyströms diktläsning, Arne Olssons läsning av en David Ahlqvist historia samt de församlades medhavda kaffekorgar. Sommaraftonen avslutade med folkmusik i form av buskspel. Många spelmän hade hörsammat uppmaningen att ta med egna instrument.

Groddagården: Onsdagen den 12 juli arrangerades en så kallad "Gotländsk sommarkväll" på den gamla spelmansgården Groddagården i Fleringe. Publiken fick njuta av folkdans, Slite spelmanslag, körsångare samt sägnerna om "Groddda" berättade av Åke Kihlén.

Vike minnesgård: Regn, rusk och översvämning var orsaken till att ingen spelmansstämma blev genomförd vid den gamla minnesgården i Boge socken söndagen den 16 juli.

Barläst i Lärbro, Musik till minne av Svante Pettersson: Onsdagen den 19 juli hade många turister och kulturengagerade människor på Gotland styrt färden till den gamla kalkladan ute vid havet. Kvällen inleddes med allspel av "D-dursmarschen" och parad in genom ladan. Erik W. Olsson berättade om riksspelmannen Svante Petterssons liv och hans rika folkmusikproduktion. Osborne Nyström berättade utförligt och humoristiskt om spelmanstävlingen på Florsīndagen i Burs.

Stipendier på 500 kr. utdelades till Emma Olsson och Camilla Karlsson från Lau.

Sven-Ingemund Svantesson, Torsten Nilsson, Chatarina Bylund samt Ronny och Yvonne Bogren spelade ett flertal "Svantelåtar" medan svalorna i ladans tak kvittrade gott till musiken. Bengt Arvidsson från Gunnfjauns Kapell "släppte" en nyutgiven cd-skiva med låtar från gamla Svante

LP-skivor. Av kvällens skivpris på 120 kr. tillföll 20 kr. Svantes minnesfond.

Maria Wessman-Klintberg och Örjan Klintberg sjöng många vackra visor. Bl.a. "Allt under himmelens fäste", "En ros den haver jag planterat" och "Hallvi vävar". Kvällen avslutades med allspelslåtar.

Västergarnsstämman: Fredagen och lördagen den 21-22 juli kunde man njuta av god musik på Västergarns festplats. Klockan 14.00 på lördagen, just när stämman skulle starta, öppnade sig himlens alla portar och folk fick snabbt ta skydd inne i den gamla logen. Därefter tog allspelet fart. Årets satsning på att sprida den gotländska slängpolskan (efter initiativ av Bo Dannert och Eivor Ståhl) blev en härlig uppvisning och man hade en känsla av att ha blivit förflyttad till en gammaldags logdans på 1800-talet. Tolv folkdräktsklädda dansare från gotländska ungdomsringen visade och instruerade slängpolskan. Två varianter utlärdes, den första var en lite mera invecklad dans från 1700-talet och den andra var en enklare form från 1800-talet där herrarna går fjärdedelar och damerna trippar åttondedelar. Efter instruktionen bjöds publiken upp att prova på att dansa slängpolskan och det mottogs mycket positivt. Spelmännen Bo Dannert, Chatarina Bylund och Eva Kristoffersson drog tjusiga polskestråk på sina fioler.

Västerhejdeträffen: I Kuse änge även kallat Lillängen, samlades musiklyssnare och spelmän söndagen den 6 augusti. Alltmedan innehållet i kaffekorgarna tömdes bland hasselvastar och ängstuvor, fylldes själen med ljuv musik.

Gotlands folkdansfestival arrangerades för femte året i rad. Årets upplaga hade lockat 15 olika grupper med c:a 300 dansare och spelmän till Gutaön. Festivalen inleddes söndagen den 13 augusti med medeltida dans i Almedalen. Vid måndagkvällens folkloreafton på Kneippbyns stora scen, framträdde festivaldeltagare från Estland, Sverige och Gotland. Tisdagen den 15 augusti dansades det på gator och torg inne i Visby. Åtta danslag anförda av taktfast musik, ringlade i en långschottis från Södertorg, genom Adelsgatan och till slutmålet på Stora Torget. Åskådarna fick beskåda många stiliga landskapsdräkter. Augustifullmånen lyste vackert och klart över folkdansfestivalens bankett på Kneippbyn under aftonen. Festivalen avslutades, på onsdagen, med stort samkväm innehållande dansuppvisning, gemensam dans, buskspel och medeltidsmarknad i Mangsarveänget i Ekeby.

Höstfest på Warfsholm: Lördagen den 28 oktober, med ett småregnigt höstväder, invaderades Warfsholms pensionat av ett 40-tal spelsugna spelmän. De var utrustade med dragspel, fioler, gitarrer, nyckelharpor, bas och flöjter. Åldersbredden var från c:a 15 år till 85 år. "Folkans" folkmusiklinje bidrog med ett tiotal musikanter. Gruppen Usling hade med sig spelvänner från bl a Hälsingland. Tack Herbert Nilsson för att du inledde dagen med allspel. Vi i styrelsen blev lite försenade eftersom vi var upptagna i styrelsemöte. Lars-Erik Gottlander tog tillfället i akt och tränade Gotlands landskapslåt "Femtioriksdalersvalsen" med de som så önskade. Spelmansförbundet bjöd på middag och sedan fortsatte musiken att ljuda från kyrksalen och Warfsholms restaurang till 22-tiden.

Ett stort TACK till Gotlands Kommuns Kultur & Fritidsförvaltning, Lojsta Hembygdsförening, Gotlands Hembygdsförbund, Hemse Folkhögskola, Lärbro Hembygdsförening, Gotlands Kulturskola, m fl för bidrag och för ett mycket gott samarbete under år 2000.

Vi i styrelsen i Gotlands Spelmansförbund tackar alla våra medlemmar för årets förtroende och vi hoppas att få möta Er, och få många trevliga spelstunder tillsammans år 2001.

 

Tonernas värmande glöd,

ger livet styrka och stöd.

 

--------------------------- --------------------------- ---------------------------

Yngve Friberg Fredrik Lönngren Bengt Kalström

ordförande v. ordf., arkivarie kassör

 

--------------------------- ---------------------------

Allan Nilsson Karin Mårtensson

ledamot sekreterare