Verksamhetsberättelse för år 1998

 

"Vad vore livet utan vardagens ljud, fåglars sång och människors musik………….?"

 

1998 var ett musikår fyllt av många glädjerika spelhändelser. G.S.F. har varit representerat vid ett femtontal olika musikaktiviteter. Därutöver har naturligtvis de enskilda medlemmarna deltagit i kurser, fester, spelmansstämmor gudstjänster m.m. Ett mycket viktigt och långsiktigt samarbete med Gotlands kommunala musikskolas lärare och elever har påbörjats.

Medlemsantalet är för närvarande 120 st och av dessa bor c:a 20 st på fastlandet. Eftersom vi vet att det finns många fler människor som trakterar olika slag av instrument, så hoppas vi på att framöver kunna öka medlemsantalet. Därigenom får vi större möjligheter att bevara och utveckla den genuina gotländska folkmusiken.

Vid årsmötet, på Gotlands läns Folkhögskola den 7 mars, fastställdes att medlemsavgiften skulle kvarstå vid en summa av 100 kr för år 1999. Närvarande på årsmötet var ett tjugotal personer. Efter årsmötet och konstituerande sammanträdet fick styrelsen följande utseende.

 

Ordförande:

Yngve Friberg, omval 1 år

Vice ordförande:

Karl - Erik Karlsson, omval 1 år

Kassör:

Bengt Kalström, omval 2 år

Sekreterare:

Karin Mårtensson, omval 1 år

Suppleanter:

Annika Björkegren och Bengt Hellgren, omval 1 år samt Åsa Lindström, nyval 1 år.

Revisorer:

Herbert Nilsson och Osborne Nyström, omval 1 år.

Rev. Suppl:

Siv Johansson och Gösta Ronander, omval 1 år

Valberedning:

Sören Larsson (sammankallande), Martin Alvengren och Ingvar Jacobsson.

 

Till kommitté för spelmans tävlingen utsågs Håkan Renad (sammankallande), Allan Nilsson och Osborne Nyström.

Efter lunchen i Folkans matsal startades spelmansstämman. Vid det inledande allspelet, under ledning av Herbert Nilsson, trängdes spelmännen framme på scenen, och just då var ont om publik. Folkans musikelevers framträdande bestod av gammal svensk folkmusik med inslag av irländska toner. Anders Schilling spelade på Stroh-fiol tillsammans med Peter Manneke, Alvena Spelmän rev av några riviga låtar, Skarphälls Spelmanslag och Sudrets Spelmanslag framträdde med glad och härlig folkmusik. Låtutlärare på eftermiddagens låtkurser var Anders Schilling (fiol), Bengt Olsson (nyckelharpa) samt Stig Ahlstäde (durspel). Aftonens program i Röda Skolan innehöll bl.a. samkväm, dansutlärning, vackra vemodiga visor sjungna av Katinka Kundler och underhållning av ett flertal spelmän.

G.S.F:s styrelse har under verksamhetsåret hållit sex st. protokollförda möten. Årets, liksom föregående års målsättning har varit att så bra som möjligt bevara, återuppliva, utveckla samt att sprida och marknadsföra den gotländska folkmusiktraditionen. Den skall spelas, på alla slag av instrument, för stora och små gotlänningar, vinterfastlänningar, turister m.fl. Vid en del spelmansträffar / stämmor har det förekommit dans och dansuppvisningar. Samarbetet med bl.a. Visby Folkdansgille har utvecklats under året. G.S.F. skall arrangera (härliga möten för musiken) spelmansstämmor innehålande allspel, buskspel samt framträdanden av musikgrupper och enskilda förmågor. De gutniska låtarna och visorna skall läras ut och allspelsrepertoaren breddas genom t.ex. låtkurser och i ett utökas samarbete med musikskolans lärare och elever.

Styrelsen har medverkat i kulturföreningen Roxys spännande nätverksuppbyggnad gällande musik & kultur.

Svante Petterssons minnesfond bildades på Groddagården i juli månad 1994. Då arrangerades nämligen en spelmansstämma, tillägnad riksspelman Svante Pettersson och hans stora musikgärning under många år på Gotland. Lärbro hembygdsförening samlade in pengar av den talrika publiken. 12 000 kr blev starkapitalet. Sedermera har fonden ökat, främst genom personliga bidrag, till 28 000 kr. G.S.F;s styrelse har sökt bidrag från Gotlands Kommun och från stiftelsen D.BW, för att öka kapitalet i fonden och därmed få ökad avkastning till förmån för musikstuderande ungdomar. Både G.S. och D.B.W. avslog ansökningarna med motiveringen att de inte kan avsätta bidrag till en fond. Därför är det än mer viktigt att G.S.F. arbetar vidare med att utöka fonden. Obs! Fonden har egna stadgar.

Ekonomi: Från Gotlands Hembygdsförbund erhölls ett välkommet bidrag på 10.000 kr. Den sedvanliga midsommar spelningen på Lojsta Slott inbringade 4.000 kr. Gotlands Kommuns kultur & fritidsförvaltning bidrog med 9.000 kr samt med ett extra anslag på 10.000 kr till spelmanstävlingen i Burs.

Av medlemsavgiften på 100 kr tillfaller 75 kr G.S.F. och 25 kr. S.S.R (Sveriges Spelmäns Riksförbund).

Spelhändelser i vilka G.S.F. deltagit i som arrangörer, medarrangörer eller som representanter.

Den 5 januari, trettondagsafton, arrangerades "Spelträff med dans" på Lövsta Lantbruksgymnasium. Vid det inledande allspelet framträdde många spelmän under ledning av Herbert Nilsson. Visby Folkdansgille, iklädda vackra folkdräkter, gjorde en bejublad uppvisning. Barnlagets framträdande avslutades med en stor applåd. På låtkursen lärde fiolvirtuosen Ove Rohnström ut ett flertal låtar till en mycket åldersblandad grupp.

Vid Nationaldagsfirandet, den 6 juni i Almedalen, medverkade ett femtontal spelmän på olika instrument.

Citat ur Gotlands Tidningar 8 juni: Gotlands Spelmansförbund spelade vackra gotländska melodier under ledning av Yngve Friberg.

Lördagen den 13 juni fick Britta Lindström i Etelhem en spelmansstämma i 60-årspresent.

Söndagen den 14 juni anordnades för första gången en spelträff vid den medeltida gården Kattlunds i Grötlingbo. (Kattlundsträffen ersätter Rosarveträffen). Vädret var på sitt bästa humör och spelmännen och åhörarna omslöts av doften från den pågående lammgrillningen.

Lojsta slott, midsommardagen: De midsommarglada spelmännen samlades vid 12-tiden och speltränade i järnåldershuset. Sedan deltog de i den traditionsenliga och högtidliga inmarschen, samt framträdde med ett flertal låtar inför den stora publiken.

Den 4 juli i Burs. Spelmanstävling, Flors`n stämman och "Det var en ljuvlig sommarnatt".

Ur tidningen Spelmannen nr. 3 1998

Himlen var stundvis blå, vinden rörde valnötsträdens blad så det småfläktade och temperaturen var alldeles lagom. Folkmusikens toner hördes än en gång på den med lagårdslängor vackert inramade prästgården i Burs. Dagen inleddes vid tolvtiden med en spelmanstävling för ungdomar upp t.o.m. 20 års ålder. Visserligen är det svårt att tävla i musik men många (sjutton st) hade ändå sporrats av utmaningen och tränat en hel del extra inför lördagens evenemang. Alla instrument var välkomna och publiken och puliken fick njuta av toner från fiol, dragspel, gitarr, olika sorters flöjter och sång. Repertoaren var mestadels hämtad ur den gotländska musikskattens djupa mylla. Musikskoleläraren Håkan Renard och fiolspelmannen Osborne Nyström höll i trådarna. Vinnare i den äldre klassen, ungdomar 15-20 år, blev Erik Ronström och i den yngre klassen, ungdomar t.o.m. 14 år, segrade Hanna Bylund. Efter prisutdelningen startade den så kallade Flors´n stämman, till minne av storspelmannen Nils Mårtensson Fredin (1823-1907) från Flors i Burs. Stämman innehöll framträdanden av ungdomarna från spelmanstävlingen, allspel, gruppspel på scenen samt buskspel till sena kvällen. Solen började gå ned och scenen intogs av artisterna i "Det var en ljuvlig sommarnatt" - ett spel om musiken i Burs, skrivet av Allan Nilsson. Publiken fick göra en resa i ord och ton i dåtid och nutid och blev bjuden på gotländsk kultur när den är som bäst. Där fanns både glädje, sorg, vardag och fest i en fin blandning. Starkast var nog ändå slutet när Bursbysen Evert Jansson talade om livets vedermödor och att vi därför har fått Hans Ekelunds "Blinde Hans polska" till tröst, Allan Nilssons avslutande ord samt sången "Under Stjärnan" med Ainbusk. G.S.F; ordförande

Yngve Friberg: - Kan dessa spelmanstävlingar inspirera till ökat intresse för folkmusiken, skall vi självfallet årligen anordna flera tävlingar.

Groddagården den 12 juli

En grå och disig dag, en dag som var som gjord för att gå in i det gamla spelmanshuset och spela gamla välkända låtar tillsammans med musikvänner. På kvällen fick de ditkomna spelmännen och den stora äran att spela på Groddagårdens årsmöte. Tack Åke Kihlén för att du bjöd in till denna trevliga eftermiddag och kväll.

Lärbro, Barläst den 16 juli. Musik till minne av riksspelman Svante Pettersson.

Vid inmarschen spelades "Prästmarschen" och därefter hördes från scenen den välkända "Gotländsk brudmarsch i G". Alvena spelmän under ledning av Håkan Renard framförde "Ett gotländskt bondbröllop". Ingemund Svantesson (Svantes son) och Torsten Nilsson lät sina fioler klinga i några icke så vanligt förekommande musikstycken, samt förstås även i de mest kända och av publiken älskade låtarna. Programmet avslutades med allspelslåtarna "Bjers-Niclas vals", "Bungevalsen" och "Gotländsk sommarnatt" klingat ut, ville applåderna inte sluta.

Västergarnsstämman 25-25 juli

I tio års tid har Stig Ahlstäde och Skarphälls Spelmanslag arrangerat denna mycket uppskattade stämma. Stämman startade som vanligt på fredagskvällen med "buskspel" utomhus, och dans i det gamla magasinet. "Stickans vänner" från fastlandet övernattade i husvagnar och i tält på festplatsområdet. Klockan 14.00 inleddes lördagens allspel. Publiken satt i sina solstolar och på sina medhavda filtar och njöt av sensommaren och den vackra folkmusiken. Ett flertal grupper och enskilda personer antog utmaningen, att komma upp på den för året nyrenoverade scenen, och framförde några låtar var. På kvällen var det återigen dags för dans och buskspel eller så kallat "icke organiserat spel".

Spelmansträff i Kuse änge i Västerhejde 980802

Rune Larsson, arrangör: Spelmansträffen i Kuse änge den 2/8 började kl 13.00.

Arrangemanget lockade c:a 35 spelmän och ett 50-tal åhörare som lyssnade intresserat till en blandad repertoar och en mångfald olika instrument. Den äldsta spelmannen (kvinnan) hade passerat 80 år för ett antal år sedan, men spelade ändå munspel med kunnighet och inlevelse. Hon hade planer på att bilda en trio under vintern. När så spelet mot kvällen ebbade ut, återstod tre spelmän och några åhörare som fick två minnesvärda timmar tillsammans under en hasselbuske. När vi skildes kl 18.30 började ett milt sommarregn strila. Det var en minnesvärd och trevlig eftermiddag som måste göras om nästa sommar.

Rune Larsson Västerhejde

Visby Folkdansfestival 9-12 augusti

Gotlands folkdansfestival genomfördes för tredje året och det var ett samarbete mellan dansgruppen Trojaborg, Visby Folkdansgille, Gotlands Spelmansförbund och Kneippbyn. Folkdansfestivalen innehöll bl.a. en långschottis på Adelsgatan. Dragspel, bas och gitarr ackompanjerade de c:a 130 folkdräktsklädda dansarna. Måndagen den 10 anordnades en folkloreafton på Kneippbyn. Kjäll Sönnergren från Visby folkdansgille sa efter G.S.F; s framträdande följande ord: Jag trodde att det skulle komma 5 spelmän och så kom det 30 st. Va roligt! När man ser alla glada och duktiga dansare så förstår man att det är roligt att dansa. Dans gör människor lyckliga. Då scenprogrammet var slut och solen gått ned i havet, fortsatte dansen för de 200 dansarna från Norge, Staffanstorp, Spånga, Gotland och Syrien inne på Kneippbyns rotunda.

Pilgrimsdag på Kungsgården i Roma den 30 augusti

För första gången arrangerades denna spelträff i samarbete med poeten, vissångaren och G.S.F.-medlemmen Tomas Boström. Tyvärr, så var vädret inte det allra bästa. Spelmännen och ett danspar hade ändå en trevlig eftermiddag, men publiken hittade inte fram.

Sveriges Spelmäns Riksförbunds årsmöte hölls i år på Eklundshofs Wärdshus i Uppsala. G.S.F. representerades av sekreteraren Karin Mårtensson. Då konstaterades bl.a. att folkmusikens framtid beror på ungdomen. Reportage från årsstämman var infört i Gotlands Tidningar och i Gotlands Allehanda den 30 september.

Låtutlärningskurs och spelträff på pensionat Warfsholm den 17 oktober

Kursens målsättning var att bredda allspelsrepertoaren samt att återuppväcka en del av den gotländska musikskatten inför sekelskiftet år 2000. Ett trettiotal spelmän hade anammat den utsända kallelsen. Bengt Olsson, Stig Ahlstäde och Sören Larsson var låtutlärare på nyckelharpa, durspel och dragspel. Lärarna turades om att spela med fiolgruppen, dur-dragspelsgruppen samt nyckelharpsgruppen. Samling skedde kl. 12.00 och de sista spelmännen drog sig hemåt vid 22.30-tiden. Spelglädjen var mycket påtagligt och det var svårt att få stopp på instrumenten när kaffet och middagen serverades.

Följande låtar utlärdes: Brudvals av Elias Jannehag, Fridolfs vals efter E. Jannehag, 50-riksdalersmarschen efter Groddakarlarna, Schottis från Burs, Röjrången (Stig Ahlstäde), Vals av David Ahlqvist, Brudmarsch av D. Ahlqvist, Paradmarschen och Marknadsvals av Edvin Jakobsson.

Samklang-98 Fredagen den 13 november deltog spelmän med genuin gotländsk musik på Borgen i Visby G.S.F. kommer att ha ett utökat samarbete med styrelsen för Samklang - 99.

Gotlands Kommuns kultur & Fritidsförvaltning, Hemse Folkhögskola, Lärbro Hembygdsförening, Gotlands Hembygdsförening, Lojsta Hembygdsförening och Gotlands kommunala Musikskola föräras härmed ett stort TACK för bidrag och för ett finst samarbete under året som gått.

Slutord: G.S.F;s styrelse tackar alla sina duktiga och musikaliska medlemmar för förtroendet, och ser fram emot ett nytt givande musikår och ett fortsatt gott samarbete.

 

Årtusendet går men spelmansförbundet består,
tack vare våran härliga spelmanskår!

 

Yngve Friberg

Karl-Erik Karlsson

Bengt Kalström

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Jan Nyberg

Karin Mårtensson

 

Arkivarie

Sekreterare