Verksamhetsberättelse för spelmansförbundet för år 1994.

Styrelsen har bestått av följande medlemmar.

Ordf. Yngve Friberg
Sekt. Karl-Erik Karlsson
Kassör. Bengt Åkerström
Vice ordf. Stig Barke
Anders Schilling

Suppl. Annika Björkegren, Jan Ekedahl samt Bengt Hellgren

Revisorer Katarina Björn och Britt- Marie Ohlsson.

Suppl. Herbert Nilsson och Gösta Ronander

Valberedning Lennart Hoas, Ingvar Jacobsson, Sören Larsson.

Styrelsen har hållit sex protokollsförda möten under året.

Spelmansåret började med spelmansstämma och 60 års jubileum av förbundets verksamhet i mars på Högskolan i Hemse. Det blev en lyckad och välbesökt jubileumsstämma, med inbjudna spelmän från fastlandet och gäster från Gotlands kommun.

Hembygdsförbundet anslog i anledning av jubileet sex tusen kr, till Spelmansförbundets verksamhet.

Ett stort tack till Hemse Folkhögskola som gjorde denna spelmansdag så lyckad och ett varmt tack till alla övriga medlemmar som bidrog till detta arrangemang.

Två av spelmansförbundets stora företrädare genom de 60 åren, Svante Pettersson och Bengt Ekedahl har under året lämnat oss.

Vi hedrar deras minne för allt dem betytt för Gotlands folkmusik genom åren.

Spelmansaktiviteter genom året:

Almedalen. Gotlandsmusikens Den "Blomstertid".
Roma hembygdsförbundets ängeskommitté 50 år.
Lojsta Sedvanlig midsommarträff.
Rosarve spelmansstämma.
Västergarns Spelmansstämma.
Fårö Bondans Täckating.
Atlingbo Spelmansstämma.
Bunge museet sojdebränning med spelmansmusik.
Spelmansstämma på Lövsta.
Samt har Övre Fröjels spelmanslag, Slite spelmanslag och Skarphälls spelmanslag
medverkat på julmarknad i Bläse museum.

Spelmansförbundet har bidragit med ekonomiskt stöd till olika spelmansstämmor, Se vidare ekonomisk redovisning.

Självfallet har sedan många spelmanslag haft lokal verksamhet över hela Gotland, vilket ju har den stora betydelsen för folkmusiken att synas och höras.

Spelmansförbundet har varit representerat vid olika kulturaktiviteter under året på Gotland.

Gotlands Spelmansförbund har varit representerat på Riksstämman i Stockholm av Yngve Friberg och Stig Barke.

Riksstämman tog det glädjande beslutet att förlägga 1995 års riksstämma till Gotland i sept. Vilket ju blir första gången som en Riksstämma blir på Gotland.

Styrelsen har redan börjat planeringen inför den kommande stämman i sept. 16-17.

Vid årsmötet 1994 antogs en målsättningsplan för Spelmansförbundets kommande verksamhet, som skulle vara till grund för styrelsens arbete.

Avgiften har varit 50:-. Förbundet har inskrivit 20 nya medlemmar under året.

Slutord:

Med de spelmansstämmor som varit anordnande av förbundet samt de lokala spelmanslagens aktiviteter har det varit en imponerande uppvisning av spelmän i alla åldrar, kvinnor och män och på många olika instrument. Man kan bara konstatera att vi på Gotland kan glädjas över ett rikt folkmusikliv och det är självfallet förbundets målsättning och uppgift att utveckla och bevara folkmusiken under de förutsättningar förbundet har.

Styrelsen ber härmed att få tacka för förtroendet under året.

För styrelsen

Yngve Friberg ordf Karl - Erik Karlsson sekt