Årsberättelse över Gotlands spelmansförbunds verksamhet 1992-01-01--1992-12-31

I styrelsen har ingått:

ordförande: vakant
sekreterare: Jan Ekedahl
kassör Osborne Nyström vald på 1 år
Margareta Lindqvist vald på 2 år
Bengt Åkerström vald på 2 år
Suppleant: Carin Backlund
Nicklas Brutemark
Annika Björkegren
Revisor: Katarina Björn
Thure Larsson
Revisorssuppl: Herbert Nilsson
Gösta Ronander
Valberedning: Erling Lindvall
Lennart Hoas
Lennart Norberg


 

Styrelsen har under året sammanträtt tre gånger, 2/2, 4/6 och 16/11

Spelmansförbundet deltog traditionsenligt vid midsommarfirandet vid Lojsta Slott, i år med
Anders Schilling som spelledare.

Förbundet har lämnat ekonomiskt stöd till följande folkmusikaktiviteter.

Specksrums spelmanslag 6000,-(resestipendium)
Spelmansträff i Rosarve änge 4000,-
Västergarnsstämman 4000,-
Spelmansstämma i Eskelhem 4000,-
Nyckelharpsstämma i Atlingbo 2000,-

Annonskostnader till spelträff i Malstäuå, Havdhem

På styrelsens uppdrag utsändes under året en enkät (ideellt framtagen av Nils Bergenz)
till medlemmarna beträffande bland annat synen på förbundets framtid. Från ca 170 utskick inkom sex svar.

Jan Ekedahl sekreterare