Gotlands spelmansförbund

Årsberättelse över Gotlands spelmansförbunds verksamhet 91 03 24 - 91 12 31

I styrelsen har ingått:

 

Bert Alvengren

vald på 1 år

Jan Ekedahl

sekreterare 2 år

Osborne Nyström

kassör 2 år

Lena Andersson

1 år

Margareta Lindqvist

1 år

Carin Backlund

suppleant

Annika Björkegren

suppleant

Nicklas Brutemark

suppleant

Katarina Björn

revisor

Thure Larsson

revisor

Erling Lindvall

valberedning

Lennart Hoas

valberedning

Lennart Norberg

valberedning

Spelledare har varit:

Margareta Lindqvist
Åsa Lindström
Eva Renglin

Styrelsen har under året sammanträtt sex gånger:
7/4, 21/4, 12/5, 4/6, 14/7, 29/9.

29 maj Svante Pettersson fyllde 80 år och spelmansförbundet medverkade vid festligheterna.

9 juni Spelträff med övning till allspelet i Lojsta på midsommardagen. I Berras Malstäuå i Havdhem.

22 juni Midsommardagen på Lojsta, välbesökt, traditionellt och högstämt.

5-10 juli Hushållningssällskapets gotlandsutställning. Invigningsdagen medverkade spelmansförbundet med allspel på stora scenen, sedan underhöll ett lag per dag.

14 juli Spelmansstämma i Eskelhem. Börjar bli en uppskattad tradition.

27 juli Spelmansstämma på festplatsen i Västergarn. Dit resta spelmän träffades redan på fredagskvällen och spelade och sov över i tält.

Stämman inleddes på lördagseftermiddagen med allspel i högsommar värmen. Därefter framträdde inbjudna trion Väsen och många av våra gotländska spelmanslag m fl. På kvällen blev det dans i ladan och buskspel till långt fram på natten.

11 augusti Nyckelharpsstämma hos Bengt Hellgren i Atlingbo. Bengt 10-års jubilerande stämma belönades med stor tillslutning, framför allt av spelmän och vackert väder.

1 oktober Specksrums spelmanslag under ledning av Lennart Norberg medverkade vid riksdagens högtidliga öppnande i Stockholm, spelade bl a G-dursmarschen för kungen och drottningen.

20 nov. Låt -90. Äntligen avgjordes då kompositionstävlingen i gotländsk folkmusik. Cirka 130 bidrag hade lämnats in.

Efter förhandsgranskning återstod ca 30 st som bedömdes av en jury med Lennart Norberg som sammankallande. Efter flera
sammanträden och mycket ideellt arbete var man eniga, och prisutdelning ägde rum i hörsalen på Hemse folkhögskola. De prisbelönta bidragen framfördes av Specksrums spelmanslag samt Gertrud Jakobsson och Erling Lindvall. Pristagarna fick på scenen emottaga gotländsk hemslöjd, diplom, blommor, böcker och andra premier.

Pristagare, Låt -90.

Danslåtar: 1. Grogarnshambo, Nils Bergenz. 2 Spränga-Brita, Osborne Nyström. 3 Decemberpolska, Herbert Nilsson.

Visor: 1 Sång utan ord, t.ex. o musik Johannes Gardell, 2 En hand i min, musik Birgit Hansen, pianosats Johannes Gardell. 3 sensommarvisa, musik Nils Bergenz.

Övrig instrumental musik: 1 Spelmansro, Bengt Olsson. 2 An gladar kadrill, Gunnar Gällmo. 3 Brudmarsch, Sven-Olof Ohlsson.

Hedersomnämnande: Östersjöböljor, Eugen Lingvall.

Salongen var välfylld. Efteråt följde ett musikcafé i folkhögskolans matsal där flera spelmanslag framträdde.

Folkmusikfestivalen i Falun inbjöd sommaren -91 en ung gotländsk spelman att delta som gäst och musiker. Eva Renglin utsågs, och Gotlands spelmansförbund betalade resan.

Styrelsen sände under hösten ut en enkät till medlemmarna där man önskade synpunkter på verksamheten och förbundets vara eller icke vara. 18 enkätsvar med olika synpunkter kom in.

Till slut vill styrelsen på Gotlands Spelmansförbunds vägnar rikta ett stort tack till Kulturnämnden som genom anslag gjort det möjligt för oss att driva det gångna årets verksamhet.

Till spelmännen: Ett stort tack till er alla för många fina musikstunder under året.

Hemse den 28 mars 1992

Bert Alvengren Jan Ekedahl ordförande sekreterare