ÅRSBERÄTTELSE GOTLANDS SPELMANSFÖRBUND 1989-90

Lennart Norberg ordförande
Bert Alfvengren vice ordf
Osborne Nyström kassör
Bengt Olsson sekreterare
Jan Ekedahl vice sekr.
Katarina Björn revisor
Ture Larsson revisor
Lena Andersson revisorssuppl
Gösta Ronander revisorssuppl
Erling Lindvall valberedning
Lennart Hoas valberedning
Sture Martell valberedning
Lennart Norberg SSR ombud
Herbert Nilsson suppl till styrelsen
Annika Björkegren suppl till styrelsen
Niklas Brutemark suppl till styrelsen

 

Lennart Norberg spelledare
Skarphälls spelledare
Svante Pettersson spelledare

9/4 var årsmötet för 1989.

27/5 Den 27/5-89 var "Stim-dagen" då vem som helst, offentligt, fick spela andra kompositörers musik / låtar. Vi samlades på Södertorg och marscherade Adelsgatan fram till östercentrum.

Några spelgrupper spelade på e.m. i Stånga. Maj torgdag.

15/6 Riksspelman Svante Pettersson får Zornmärket och Svenska Hembygdsrörelsens plakett.

19/6 Lennart Norberg, Berra Alvengren och Bengt Olsson, ur styrelsen, sammanträffar med makarna Drake, Kattvik, angående Katthamrastämman.

4/6 På Lojsta Slott midsommardagen deltog, som vanligt, Spelmansförbundet i midsommarfirandet. Ett 40-tal spelmän deltog med liv och lust i spelandet denna vackra dag.

2/7 Vi träffades i Rosarve änge på buskspelsstämma. Spelmän och publik trivdes gott i det vackra änget. Dagen avslöts i Berras Malstäuå med mera musik.

16/7 Eskelhem GOIF och hembygdsföreningen anordnade en trevlig spelstämma ihop med Gotlands Spelmansförbund och SKS. Vädret var vackert och publiktillströmningen var god. För musikuppträdandet svarade: Berra och Sveinpälsar, Skarphälls spelmanslag, Los Colihues, Guteharporna, Ivebykören, Celadon flydde och Lekatten.

28-30/7 Katthamrastämman kom, som vanligt igång på fredag e.m. med buskspel och fortsatte med dans i magasinet på kvällen.

Lördagens uppträdande inleddes med allspel. Första gruppen på scen var Nordergutarnas spelmanslag. Bland våra spelglada gotländska grupper kunde under eftermiddagen höras gästande durspelare från Stockholm och spelmän från Värmland. Eftermiddagen avslutades med allspel men buskspelet fortsatte till in på småtimmarna och under lördagskvällen dansades det åter på magasinet där många olika grupper spelade upp till dans.

På söndagen uppträdde också olika spelgrupper och stämman avslutades på eftermiddagen med allspel.

13/8 En Söndag, med fint väder, då vi träffades på spelmansstämma i Atlingbo hemma hos Bengt Hellgren i hans fina änge. Det blev, som alltid, en skön och trevlig eftermiddag. Förutom gotländska musikgrupper spelade gästande upplänningar nyckelharpa. När / Lau folkdanslag underhöll publik och spelmän med dans.

28/8 Fyllde Edvin Jakobsson 80 år. Han uppvaktades av spelmansförbundet med en strängsats för fiol.

17/9 Fyllde Patrik Nilsson 70 år. Han uppvaktades av spelmansförbundet med en strängsats för fiol.

23/9 23 september gick SSR:s årsstämma, i Falun, av stapeln med bl.a. val av styrelse inför det kommande verksamhetsåret.

Ingen från Gotland reste dit den här gången.

25/9 styrelsemöte, närvarande: Lennart Norberg, Osborne Nyström, Berra Alvengren, Jan Ekedahl och Bengt Olsson. Mötet inleddes med en redovisning av årets Katthamrastämma.

Beslut togs att 1990 års "Katthamrastämma" förläggs till slutet av juli, 27/7 - 29/7 -90.

Genomgång av årsmötesprotokollet gjordes för att kolla om något, av vad som beslutats, glömts bort. Osborne Nyström tyckte att vi borde spela mera under "det döda" vinterhalvåret och att vi inte skulle glömma bort att spela på norra Gotland.

13/11 13 nov. kallade Hans Erik Dahlgren, Stiftelsen GotlandsMusiken, till sammanträde i Sävesalen angående folkmusik- och dansåret 1990.

Med på mötet var representanter för: Gotl. Spelmansförb, Gotl Musikskola, Gotl Konstmuseum, Gotl Fornsal, Dolle och Ulla-Britt Muthas (Musiktjänst) och svenska ungdomsringen (dans).

Alla var eniga om att den gotländska folkmusiken skulle ha en huvudroll, under året, men också att andra läns och länders folkmusik skulle komma i fråga.

En del av de förslag och beslut som diskuterades: 31/3 startar folkmusik och dansåret på Gotland. Det sker i Fornsalen med många medverkande.

Fornsalen återkommer sedan med lunchkonserter varje vecka.

30/6 ansvarar Svenska Ungdomsringen för en stor satsning vilken kulminerar i en final förlagd till S:ta Carins ruin.

Dag Franze´n och Berra Alvengren kommer under året att anordna "Dans-stugor".

En låtkompositionstävling kommer också att utlysas.

Stiftelsen GotlandsMusiken projektanställer Jan Ekedahl inför detta folkmusikens år.

14/11 För andra året i rad anordnade spelmansförbundet och SKS folkmusikcafé i folkhögskolans matsal, Hemse. Matsalen blev till bredden fylld med publik vilket gladde både spelmän och arrangörer. Även i foajén stod publik och spelmän för att lyssna på de omväxlande och fina inslagen. Det blev en trevlig och lyckad afton med många spelmän och spelgrupper. Ett stort glädjeämne var specksrums spelmanslag med folkmusikintresserade ungdomar från musikskolan. Vad månde bliva?

Den minnesvärda kvällen inleddes och avslutades med allspel.

30/1 Kallade Lennart N till styrelsemöte. Vi diskuterade en låtkompositionstävling.

Osborne N pratade litet om spelmansförb. Ekonomi.

Vi pratade om folkmusik / dansåret - 90.

Att spela i några av öns kyrkor diskuterades också.

Så pratade vi om årsmötet och om Lojstaprogrammet i sommar.

Spelning till danslag diskuterades.

20/2 - 90 Träffade styrelsen, ang. Folkm / dansåret - 90, representanter för: Norra Gotlands Folkdansgille, Gotl. Hembygdsförbund, SKS, Lojsta, Gotlands Hopp och Kauparns Folkdanslag.

Vi diskuterade hur vi, på bästa sätt, kombinerar folkmusik och dans för de olika evenemangen under året.

18/3 Träffades vi i Rute folketshus på ett folkmusik och danscafé. Vi spelade och dansade för allmänheten som också fick ta sig en svängom på tiljan. En trevlig och lyckad eftermiddag. Medverkade gjorde bl.a. Norra Gotlands Folkdansgille med ett barndanslag, ett ungdomslag och ett vuxenlag. Bland spelmännen / Quinnorna sågs och hördes bl.a. Nordergutarnas spelmanslag, Storsudrets spelmanslag, Guteharporna, Lekatten, Strängt taget m.fl. För gott kaffe med bröd svarade duktigt och trevligt folk från trakten.

Styrelsen vill, på Gotlands Spelmansförbunds vägnar, rikta ett stort tack till Stiftelsen GotlandsMusiken, kulturnämnden , Gotlands Kommun, SKS, m.fl. Som genom anslag gjort det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet. Ock så ett stort tack till alla spelemän / Quinnor för att ni kommer och spelar på stämmor och spelträffar.

28/3 - 90 28/3 - 90


Lennart Norberg ordf Bengt Olsson, sekr.