Årsberättelse över Gotlands Spelmansförbunds verksamhet spelåret 1988 - 1989.

I styrelsen har ingått:

Lennart Norberg Vald på 1 år
Lennart Hoas v.ordf 2 år
Britt-Marie Olsson kassör
Bert Alvengren ledamot
Annika Björkegren suppl
Herbert Nilsson  
Christina Huldt  
Bernt Jacobsson revisor
Katarina Björn  
Lena Andersson revisorssuppl
Gösta Ronander  
Erling Lindvall valberedning
Björn Björn  
Inga Rimfors-Ohlsson  
Lennart Norberg SSR-ombud

 

16 april Spelträff hos Berra i Malstäuån, Havdhem. Ett femtontal spelmän hade mött upp till en eftermiddag, som förutom spel även bjöd på kaffe med dopp.

7 maj Spelträff på Musikskolan. Förövning inför Lojsta.

12 juni Årets kommun firas i Östergravar och givetvis var Spelmansförbundet med och medverkade till att dagen blev lyckad. 30 - talet spelmän medverkade.

25 juni Midsommardagen deltog traditionsenligt Spelmansförbundet i midsommarfirandet på Lojsta slott med 50-talet spelmän. Vädret var strålande och ett par tusen människor fick lyssna till hur den gotländska folkmusiken låter när den är som bäst.

3 juli Buskspelsstämma hos Berra Alvengren i Rosarve äng Havdhem.

25 - 29 juli Arrangerade Spelmansförbundet i samarbete med SKS för fjärde året årets låtspelskurs. Som lärare för kursen var medlemmar ur Gunnfjauns kapell d v s Jan Ekedahl gitarr, Bengt Arwidsson fiol, Sören Nilsson fiol, Annika Björkegren flöjt och Gunnel Jakobsson sång. Antalet elever var ca 30 st med någorlunda jämn fördelning mellan gotlänningar och fastlänningar. Kursen var upplagd på ett förträffligt sätt. Gunnel började dagarna med uppmjukningsövningar varefter eleverna med resp. Lärare. gruppvis gick till olika övningslokaler och övade låtar och teknik. Förutom övningar i enskilda grupper tränades ensemblespel d v s grupperna blandades och spelade och sjöng tillsammans.

På torsdagens eftermiddag besökte Svante Pettersson kursen. Svante berättade om Gotländska spelemän och spelade låtar. På begäran spelade även Svante vissa låtar ur kursinnehållet, då tillsammans med Bengt Arwidsson, som skickligt improviserade andrastämmor.

Svantes framträdande denna eftermiddag var synnerligen medryckande och givande.

Som avslutning kan sägas att låtkursen med "Gunnfjaunarna" ger stor kunskap om gotländsk folkmusik och rekommenderas på det varmaste.

29 juli Katthamrastämman var detta år arrangerad på samma sätt som föregående d v s Östergarns IF stod för arrangemangen och Spelmansförbundet var i princip engagerade av idrottsföreningen.

Stämman öppnade med dans i ladan på fredagskvällen. Ganska många dans - och spelsugna hade samlats och stämningen var som vanligt hög.

Lördagens festligheter började vid 13-tiden med långschottis genom Katthamra samhälle. Många spelgrupper hade ställt upp längs dansvägen med schottisstråken i högsta hugg. Tyvärr hade endast ett mindre antal dansare "hittat" till Katthamra denna dag varför dansarna, ca 25 par, i stort sett dansade tätt efter Skarphälls spelmanslag som bildade tät och spelade från ett framåtskridande lastbilsflak.

Vid 14-tiden marscherade spelmän, dansare och publik, till tonerna av Gotländsk brudmarsch, mot Katthamra gård och därmed tog scenframträdandet sin början.

Scenspelen började som vanligt med allspel och därefter följde under eftermiddagen, framträdanden av följande grupper: Nordergutarnas spelmanslag, Övre Fröjels spelmanslag, Brändus Sväinpälsar, Jörgen Fischer, Katthamrakursen, Skarphälls spelmanslag, Wisby Vaganter, Mats Edén / Eva Saether, Mats Wester / Ronald Bood samt Gagnef spelmanslag.

På lördagskvällen var det åter dags för dans i ladan och stämningen var åter på högsta nivå.

Söndagens evenemang påbörjades kl 13.00 och de grupper som framträdde var förutom det traditionsenliga allspelet: Storsudrets spelmanslag, Guteharporna, Ylva och Jan, Mats Edén / Eva Saether, Björn och Björn, Krösakapellet, Gunnfjauns kapell, Jörgen Fischer, Big Mama and the Blue-grass Boys och Mats Wester / Ronald Bood.

Konferencier jobbet sköttes under lördagen och söndagen med den äran av Gunnel Jakobsson.

Östergarns IF och Spelmansförbundet kunde under de två spelmansdagarna glädja sig åt många duktiga spelgrupper vare sig dessa spelade från scenen eller spelade till dans i ladan. Tyvärr verkar det som om publiken inte känner till hur mycket fin musik som presenteras under spelmansstämman. Publikantalet var alldeles för lågt och detta trots att vädret var tillfredsställande. Vi måste i framtiden se till att vi får publik till Katthamra spelmansstämma.

14 aug Nyckelharpsstämman hemma hos Bengt Hellgren i Atlingbo blev som vanligt en mycket familjär och trevlig spelmansträff. Ett 20-tal spelmän hade hörsammat inbjudan. Tyvärr lyste fiolerna med sin frånvaro. Kom ihåg till kommande år att även dessa instrument är välkomna.

10 sept. Spelmansstämma hos Ulla König i Fårösund.

Ulla König hade denna lördagseftermiddag i samarbete med SKS anordnat en spelmansstämma på sitt lantställe Stux i Fårösund. Ett 25-tal spelemän hade anlänt. Spelandet inleddes med spel från och omkring Ullas veranda med Britt-Mari Olsson som låtväljare och fotstampare. Efter några timmar vankades det mat, kalops med massor därtill, som avåts i salongen.

Efter den synnerligen bastanta middagen var det dags för den speciellt inbjudne gästen, spelemannen och skivproducenten Anders Schilling från Bromma att framträda. Anders berättade om äldre gotländska spelemän samt spelade LP-inspelningar tagna från gamla 78-varvsskivor och fonografrullar, inspelningar som gotländska spelemän då och då gjort under hela 1900-talet. Anders har verkligen ägnat mycken tid åt att samla och återinspela alla gamla gotländska låtinspelningar.

Efter Anders Schillings förträffliga föreläsning återgick spelfolket till att ytterligare spela en del tillsammans varefter man så småningom droppade iväg efter en lyckad speldag hos "Stux-Ulla". Tack Ulla för ditt fina initiativ.

9 april Spelträff i Berras Malstäuå, Havdhem.

1989

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen sammanträffat med Östergarns IF och makarna Drake ang arrangemangen kring Katthamrastämman.

Ordf. Har deltagit i planerings- och inspirationsseminarium 7-8 april i Huddinge ang. Folkmusik- och dansåret 1990.

Slutligen vill styrelsen på Gotlands Spelmansförbunds vägnar rikta ett varmt tack till Kulturnämnden i Gotlands kommun, som genom anslag gjort det möjligt att bedriva vår verksamhet.

Vi vill även rikta ett stort och varmt tack till Östergarns IF, makarna Drake samt studieförbundet SKS för ett fint samarbete när det gällt att genomföra spelmansstämman som låtkursen.

Till spelmännen : Ett stort tack till er alla för er beredvillighet att ställa när det kallas till spelmansstämmor och spelträffar.

Visby den 9 april 1989

Lennart Norberg Bengt Kalström
Ordf Sekr