Lennart Norberg ordf. Vald på 1 år
Lennart Hoas v.ordf 1 år
Bengt Arwidsson sekr. 1 år
Britt Marie Olsson kassör 2 år
Bert Alvengren ledamot 2 år
Ingrid Palm suppl.
Gunilla Othberg suppl.
Herbert Nilsson suppl.
Bernt Jacobsson revisor
Katarina Björn revisor
Lena Andersson revisorsuppl
Gösta Ronander revisorsuppl
Erling Lindvall valberedning
Björn Björn valberedning
Inga Rimfors-Ohlsson valberedning
Lennart Norberg SSR-ombud
   

 

25 april Spelträff på Musikskolan i Visby

12 maj Spelledarträff på Musikskolan där Allspelsrepertoaren för spelåret bestämdes.

20 juni Midsommardagen deltog traditionsenligt Spelmansförbundet i midsommarfirandet på Lojsta slott
med 40 - talet spelmän. Några nya låtar enligt allspelslistan spelades bl a Brännvinspolskan i D-dur.

28 juni Buskspelsstämma hos Berra Alvengren i Rosarve äng Havdhem där ett 30 - tal spelmän deltog.

4 juli Trad. Enligt spel i samband med invigning av Musik på Gotland i Almedalen där i år statsminister Ingvar Carlsson höll invigningstalet.

5 juli Skarphälls spelmanslag medverkade i Musik på Gotlands arr i Ljugarn. Tyvärr var planeringen dålig från arrangörens sida, Regionmusiken hade sitt framträdande samtidigt.

11 juli Musik i folkton på Lövängen i Ljugarn. Gotlands spelmansförbund spelade. Tyvärr var troligen de flesta av dem, som skulle ha varit våra åhörare på badstranden i det varma sommarvädret. Men de 20-talet spelmän som hade kommit tillsammans hade en trevlig eftermiddag. Förutom spel så bjöds det på kaffe och saffranspannkaka.

20 juli- Arrangerade Spelmansförbundet i samarbete med SKS för tredje året en låtkurs som omfattade:

24 juli utlärning av Gotländsk folkmusik med ensemblespel på fiol, flöjt, gitarr och sång. Ett 40-tal deltagare, de flesta från fastlandet deltog i kursen, som var mycket lyckad. Lärare var Jan Ekedahl, Bengt Arwidsson, Sören Nilsson, Annika Björkegren och Gunnel Jacobsson. Kursen avslutades med medverkan i Katthamrastämman.

24 juli Årets höjdpunkt, Katthamrastämman fick i år en något annorlunda prägel. Tack vare samarbete med folkdansfestivalen "Gutalaiken" och Östergarns IF kunde stämman på lördagen inledas med en långschottis genom Katthamra samhälle. I täten anförande övriga 700, dansade vår riksdagsledamot Gunhild Bolander tillsammans med Per-Olof Jacobsson, till musik av ett stort antal spelmän som var utplacerade efter dansvägen.

En speciell Katthamraschottis hade dagen till ära komponerats av Erling Lindvall. Publiken uppgick till närmare 4000 enligt tidningsreferaten. De mest långväga dansarna och spelmännen kom från Åland, Bornholm och Isle of Man. Redan på fredagskvällen börjades uppvärmningen på Katthamra loge med dans och spel. Lördagens långschottis avslutades med att spelmän, dansare och publik till tonerna av Gotländsk brudmarsch marscherade upp till Katthamra gård för att delta i spelmansstämman.

För scenframträdandena svarade bl a Bobergs- Nordegutarnas- Storsudrets- och Skarphälls spelmanslag, Guteharporna, Gunnfjauns kapell, Ö-gruppen, Katthamra Jamare, Irlandsgänget från Stockholm, Niverens folkdansgille från Njurunda, Nacka och Storåkers folkdansgillen, The Manx Folkdance Society från ön Man i Irländska sjön samt inte att förglömma våra egna dansare från ön.

På söndagen måste tyvärr stämman flyttas inomhus p g a vädergudarnas missnöje, men som vanligt där spelmän samlas står glädjen högt i tak oberoende av vädret.

16 aug Nyckelharpsstämman hemma hos Bengt Hellgren i Atlingbo blev en mycket familjär och trevlig spelmansträff. Omkring 25-talet spelmän hade hörsammat inbjudan.

3 okt- 10 okt FOLKMUSIKVECKAN

Spelmansförbundet svarade för två stora arrangemang under denna vecka. Torsdagen den 8 okt. Anordnades ett Folkmusikcafé i matsalen på Hemse folkhögskola med bl a Stor-Sudrets spelmanslag, Kauparns folkdanslag, lurvige Bain u Hasar, Brändus Sväinpälsar, Folkans Folkmusikgrupp och Gunnfjauns trio. Arrangemanget samlade en stor uppskattande publik. Lördagen den 10 avlsutades folkmusikveckan med ÖPPET HUS i Borgens festsal med medverkan av bl a Nordergutarnas spelmanslag, Katarina och Björn, Olof Bobergs spelmanslag, Gunnfjauns Trio, Berra Alvengren, Skarphälls spelmanslag, Lekatten och Guteharporna. Gotlandshopp svarade för utlärning av int. Folkdans. Anneli Klevebrant sjöng gotländska ramsor och visor med barnen och Visby Folkdansgilles ungdomslag dansade. Folkmusikveckan genomfördes i samarbete med SKS, TBV och studieförbundet Vuxenskolan.

27 mars Spelträff på Musikskolan i Visby.

1988

Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden 870413, 870908 och 880209. Därutöver har styrelsen sammanträffat med Östergarns IF och makarna Drake vid tre tillfällen för arrangemangen kring Katthamrastämman.

Ordf. Lennart Norberg deltog i Sveriges Spelmäns Riksförbunds årsmöte i Västerås den 19 september.

Slutligen vill styrelsen på Gotlands Spelmansförbunds vägnar rikta ett varmt tack till kulturnämnden i Gotlands kommun, som genom anslag gjort det möjligt att bedriva vår verksamhet. Vi vill även rikta ett stort och varmt tack till våra medarrangörer Östergarns IF, makarna Drake samt studieförbundet SKS för ett fint samarbete när det gällde att genomföra spelmansstämman och låtkursen.

Till spelmännen: Utan Er medverkan hade det inte blivit någe, varken med spelmansstämmor eller spelträffar.

Ni skall därför ha ett stort tack, för att ni kommer när det budas till spel. Fast det gjorde ju inget om vi var några fler.

Visby den 27 mars 1988

Lennart Norberg Bengt Arwidsson