Styrelsens berättelse över Gotlands Spelmansförbunds verksamhet under spelåret 1984-85.

I styrelsen har ingått:

Ordförande Lennart Norberg
Vice ordförande Bengt Lundahl
Sekreterare Lennart Hoas och Bengt Arwidsson
Kassör Katarina Wikström
Suppleanter Siv Johansson, Ingrid Palm
Revisorer Nils Falkebring, Patrik Nilsson
Suppleanter Hans Hansson, Gösta Ronander
SSR-ombud Lennart Norberg
Valberedning Peter Ringborg, Erling Lindvall, Britt-Mari Ohlsson

 

Samtliga ledamöter och suppleanter är valda för perioden fram till årsmötet 1985.

Spelmansförbundet har under 1984-85 deltagit i följande musikarrangemang.

Midsommardagen deltog spelmansförbundet i traditionsenligt med dryga 40-talet spelmän i midsommarfirandet på Lojsta slott. Man kan säga att firandet regnade bort.

Den 30 juni var spelmansförbundet inbjudet till Gutalaikens spelmansstämma i Mangsarve äng. Genom ihållande regn blev stämman inflyttad i närmsta bygdegård. När vi väl kom igång inomhus glömdes regnet bort och det blev en fin stämma. Den 7 juli deltog spelmansförbundet traditionsenligt i invigningen av Musik på Gotland med musik från portarna och allspel i Almedalen. Deltagarantalet var ganska skralt, men vår insats uppskattades ändå.

Den 8 juli hade vi spelmansstämma i Hembygdsgården i Tofta tillsammans med Visby folkdansgille i Musik på Gotlands regi.

Drygt 100-talet åhörare och åskådare tycktes i hög grad uppskatta folkmusiken och danserna.

Den 21 juli deltog ett 30-tal spelmän i Mästerbytinget. Tinget gästades också av Södertälje spelmanslag. Efter framträdandena blev det långt och roligt buskspel som uppskattades av både åhörare och spelmän.

Den 26 augusti hölls spelmansstämma vid Austerlings tillsammans med När och Lau folkdanslag. Även denna stämma börjar få tradition.

Utöver dessa aktiviteter har givetvis förbundets medlemmar i sina spelmanslag låtit sig höra i större omfattning än någonsin. Ett par tre grammofonskivor har bl.a. givits ut.

Den 27-28 oktober arrangerades i samarbete med SKS (Sveriges Kyrkliga studieförbund) en spelkurs med Jonny Soling från Orsa som fiollärare och Sven-Olov Sundell från Österbybruk som nyckelharpslärare. 40-Talet medlemmar deltog. Alla deltagarna var överens om att kursen blev givande i alla avseende särskilt som i vårt fall Jonny Soling lovade ställa upp igen om vi så önskar.

Den 17 februari anordnades på Musikskolan årets första spelmansträff. Svante Pettersson medverkade när deltagarna bland annat fick lära sig två låtar ur Fredins Gotlandstoner. Dessa låtar är ju en liten början på gotlandisering av spelmansförbundets repertoar som ju efterlysts på sistone.

Britt-Mari Ohlsson har den 6-8 april 1984 deltagit i spelledarkurs på Vara folkhögskola. Enligt styrelsebeslut fick hon resekostnaderna täckta av förbundsmedel.

Som framgått av tidnings- och radioreferat från presskonferens har styrelsen utarbetat planer för en veckolång spelkurs på Katthamra gård med spelmansstämma i dagarna tre som avslutning. Information härom har utsänts till medlemmarna.

Förslag till ändring av förbundets stadgar har utarbetats och föreläggs årsmötet.

Förbundets medlemstal håller sig i stort sett konstant. Styrelsen vill tacka alla som ställt upp på våra arrangemang under året och som kanske på andra sätt främjat förbundet. Naturligtvis hoppas styrelsen att ännu fler ställer upp när det gäller kommande begivenheter. Vi tänker då närmast på midsommarfirandet, invigningen av Musik på Gotland och spelmanskursen och -stämman på Katthamra.

När det gäller spelmansstämman på Katthamra är det styrelsens förhoppning att den ska bli lika känd i landet som de stora fastländska spelmansstämmorna. Men detta kräver ett enormt arbete av oss alla i Spelmansförbundet.

Visby 10 mars 1985

Lennart Norberg Lennart Hoas Bengt Arwidsson
Ordförande Sekreterare Sekreterare