Årsberättelse över Gotlands spelmansförbunds verksamhet spelåret 1982-83.

I styrelsen har ingått:

Lennart Norberg ordförande
Lennart Hoas sekreterare
Marina Lindström kassör
Bengt Lundahl ledamot
Gösta Mårtensson ledamot
Kerstin Gottfridsson suppleant
Siv Johansson suppleant
Nils Falkebring revisor
Patrik Nilsson revisor
Hans Hansson suppleant
Gösta Ronander suppleant
Lennart Norberg SSR-ombud
Lennart Norberg Musikledare
   

 

Samtliga ledamöter och suppleanter är valda för perioden 1981-83.

Ordförande väljs varje år.

Gotlands spelmansförbund har under spelåret 1982-83 deltagit i följande arrangemang.

Den 5 maj hade ett tjugutal medlemmar och ännu inte medlemmar mött upp på musikskolan för att förnya spelmansförbundets repertoar vilket årsmötet i mars 1982 beslutat skulle ske. Förslagen blev många och noter sändes ut till medlemmarna på de tänkbara nya låtarna.

Den 12 juni var det så spelträning inför midsommarspelningen i Lojsta. Man kan kort säga att det gamla gardet infann sig till övningen. Flera av de nya låtarna godtogs, men nog fick man en känsla av att det inte är så lätt alla gånger att ersätta en god folkmusik med en annan god.

Den 26 juni (midsommardagen) inleddes stämning och repetition i Vikingahallens dunkel. Det stod inte stor stund på förrän hela hallen fyllts med åhörare. Uppmarschen klockan 13 blev en imponerande demonstration av Gotlands spelmansförbund. Ungefär 75 medlemmar hade mött upp och glädjande nog även många av våra allra yngsta medlemmar. Från scenen spelade sedan de sedvanliga grupperna när inte alla spelmännen spelade allspel. Hela konserten uppskattades hör- och synbart. Det var säkert inte bara den kyliga snålblåsten som stimulerade de ungefär 5000 åhörarna till de starka applåderna. Det var kanske snålblåsten som rådde för att det inte blev mera buskspel. Låt oss i år stimulera framförallt ungdomarna till mera enskilt spelande. Det finns så många vackra gläntor kring lojstahallen som rymmer spelmansförbundets alla medlemmar.

Den 28 juli kl 21.30 var det dags för den redan lite smått traditionella musiken från portarna i samband med invigningen av Musik på Gotland. Anslutningen av gotländska spelmän var ännu större än förra året. Likaså var åhörarnas antal större än tidigare och man kan tala om folkträngsel kring och efter spelmännen. Den halvtimmeslånga spelmanskonserten var en imponerande och mycket uppskattad inledning till kvällens övriga mera fyrverkeribetonade underhållning. Musik på Gotlands ordförande Violet Bergdahl tackade bl a Spelmansförbundet för kvällens insats.

Lördagen den 31 juli spelmansstämma vid vackra Petesgården. Ett fyrtiotal spelemän och 150 åhörare hade mött upp. Vädret var strålande. Ladusvalorna tycktes uppskatta musiken dom bjöds på. Kanske såg det bara så ut att svalorna verkade särskilt uppiggade när Sven-Arne Wighammar utan elektrisk förstärkning på sin piccolaflöjt rent virtuost spelade Svante Pettersson Trastdrill. Sven-Arne drog ner minst lika mycket bifall för Trasdrillen som Håkan Grims och Kjell Andersson gjorde med sina underbara hälsingelåtar. Någon av hälsingepolskorna kallar vi här på Gotland för gotlandspolska, vilket för övrigt Håkan och Kjell själva försynt upplyste om.

Söndagen den 1 augusti var det Da Capo i prästgårdsparken i Eskelhem. Förutsättningarna var ganska lika. Vädret var kanske för fint. Man åkte hellre till stranden. Man kan bara beklaga att inte fler besökare kom, för programmet var lika gediget och musiken lika fin som dagen innan.

Söndagen den 5 september medverkade spelmansförbundet i Gotlands Bildningsförbunds 50-års jubileum på Borgen. Ett trettiotal spelemän mötte upp och man bjöd på en halvtimmes allspel.

Vid ett flertal årsmöten har frågan väckts om att anordna spelkurser. Under 1982 lyckades vi tillsammans med Sv ungdomsringen för bygdekultur och i SKS regi anordna en tvådagarskurs på Warfsholm den 11 och 12 september. Nästan 50 medlemmar både unga och gamla anmälde sig till kursen. Första dagen var Bosse Landberg lärare.

Han lärde oss hur en låt är uppbyggd. Vi fick själva bygga upp en låt på tre toner. Sedan sammanfördes alla kompositörerna och Bosse fick oss att låta som en schottisspelande symfoniorkester. Bosse lärde oss hur vi ska göra när vi kommer av oss. Vi spelade också flera allspelslåtar med Bosse som ledare. Han gav oss ingen rast och ingen ro förrän det var middagsdags. Efter kl 18 upptog programmet: "Vi spelar tillsammans så länge vi orkar" och det gjorde vi. Ingen minns nu längre vad som spelades bara att det spelades och dansades till långt in på småtimmarna. Den sista tonen som hördes på natten i förläggningen var en spröd och lite sorgsen ton från en sopransaxofon.

Nästa dag blev inte lika lång men minst lika lärorik. Då var det Svante Pettersson som var läraren och då handlade det om gehörsspel. Vi fick lära oss flera gamla gotlandslåtar, hämtade ur August Fredins Gotlandstoner. Låtarna ingår nu i spelmansförbundets repertoar. Dagen avslutades med allspel och deltagarna hoppades allmänt på en uppföljning av de båda
speldagarna. Lennart Norberg som hållit sin milda men ändå stränga hand över båda dagarnas verksamhet avtackade avslutningsvis lärarna, Wiveka Schwartz vid SKS och ledningen för kursgården och inte minst kursdeltagarna.

Uppföljningen av septemberkursen skedde redan den 27 november på musikskolan med heldags spelning. SKS annonserade om öppet hus och det blev det verkligen. Svante Petterssons låtar från Warfsholm övades och sitter nu ganska bra i fingrarna hos de flesta.

Vårt medlemsantal har ökat ytterligare och enligt den sista datalistan från Spelmännens Riksförbund är vi nu 131 medlemmar. Styrelsen vill tacka alla som ställt upp på våra arrangemang och naturligtvis hoppas vi att alla tycker att vi har ett på alla sätt och vis fint spelmansår att se tillbaka på. Någon liten detalj som årsmötet förelade oss har vi kanske inte lyckats lösa. Kanske kan även de detaljerna vara verklighet till vårt 50-års jubileum. Styrelsen hoppas att alla hjälper till att göra den 21 maj 1983 till en verklig folkmusikfest och att hela kommande spelår blir en enda lång fest med mängder av fin folkmusik.

Våra unga och duktiga speleflickor Gunilla Othberg och Lena Hultgren deltog i Riksspelmansförbundets kurs för spelledare vid Malungs folkhögskola den 2-4 april 1982. Spelmansförbundet hjälpte gärna till med resekostnaden och hoppas att vi också kan hjälpa till under det kommande året om någon eller några förhoppningsvis vill resa till spelkurser på annat håll.

Visby den 13 mars 1983

Lennart Norberg L Hoas
ordförande sekreterare