Årsberättelse över Gotlands spelmansförbunds verksamhet spelåret 1981-82

I styrelsen har ingått:

Lennart Norberg ordförande
Swen - Arne Wighammar sekreterare
Marina Lindström kassör
Bengt Lundhal ledamot
Gösta Mårtensson ledamot
Kerstin Gottfridsson suppleant
Siv Johansson suppleant
Nils Falkebring revisor
Patrik Nilsson revisor
Hans Hansson suppleant
Gösta Ronander suppleant
Lennart Norberg SSR-ombud
Lennart Norberg spelledare
Lennart Hoas valnämnd
Sten Lindberg valnämnd

 

Samtliga ledamöter utom ordföranden valda för perioden 1981-83.

Ordföranden väljs varje år.

Gotlands Spelmansförbund har under spelåret 81-82 deltagit i följande arrangemang:

Söndagen den 22 mars, eftermiddagskonsert tillsammans med Musikskolans Brassband och Gutebälgarna där man bjöd på ett omväxlande program med allt från spelmansmusik till brassjazz. Lördagen den 4 april, "Tummen Upp", musikstämma för barn i Solberga skolans matsal där våra ungdomar i spelmansförbundet svarade för olika inslag i programmet. Fredagen den 15 maj, ett stort antal av spelmansförbundets medlemmar från hela Gotland, sluter upp på Sliteteatern för att tillsammans med Gotlands övriga musikliv med sång och spel ge Svante Pettersson sin hyllning inför den stundande 70-årsdagen. En oförglömmelig kväll för oss alla som kunde vara med.

Lördagen den 13 juni, spelmansträff på Musikskolan där vi repeterar för spelmansstämman på Lojsta, midsommardagen.

Lördagen den 20 juni, midsommardagen, spelmansstämma på Lojsta i samband med Hembygdsföreningens midsommarfest. Glädjande stor uppslutning av spelmän noterades. Stämman inleddes med uppmarsch kring midsommarstången. Därefter följde allspel från scenen av ett 70-tal spelmän under ordf. Lennart Norbergs ledning. Publiken uppgick till ca 4 000 personer, som njöt i stora drag i det vackra vädret.

Söndagen den 28 juni, det har nu blivit tradition att spelmansförbundet medverkar vid invigningen av Musik På Gotland, genom att från de olika portarna under spel marschera ner till Almedalen där man för den församlade publiken ca 2 000 personer, underhåller med allspel under en halvtimme. Så gjorde vi även i år och inslaget blev mycket uppskattat och ett stort tack till spelmansförbundet framfördes av Musik på Gotlandsordförande Violet Bergdahl.

Lördagen den 4 juli, spelmansstämma i Bunge tillsammans med våra nyckelharpsvänner Erik Sahlström och Gösta Sandström samt ett fyrtiotal av våra spelmän. Stämman som började kl 18.00 samlade en publik på ca 250 personer.

Söndagen den 5 juli, Da Capo i Eskelhem, där omkring 500 personer njöt av det fina vädret och den glada musiken. I änget där stämman skulle gå av stapeln hade man ej kunnat slå höet, varför kyrkoherde Sten Sandmark upplät sin prästgårdspark. Ett verkligt idealiskt ställe. Med solen i ryggen och den vackra prästgården i fonden hade den stora publiken en skön eftermiddag. Stämman spelades in av Radio Gotland, som även har skänkt ett band av inspelningen till spelmansförbundet.

Lördagen den 17 oktober, spelmansträff på musikskolan i Visby.

Måndagen den 14 december, spelmansförbundet arrangerar konserten, Musik över Gränserna, med riksspelmännen Björn Ståbi, Pershans och Gotlandskvartetten. Ett 70-tal personer besökte konserten, vars intäkter tillföll spelmansförbundet. Våra enda utgifter var annonskostnader.

Lördagen den 20 februari 1982, "Folkmusikens dag" på Borgen, i samarbete med Gotlands bildningsförbund och Rikskonserter. Monica Lantz från Svenskt visarkiv samt Gunnar Ternhag knuten till Dalarnas museum var inbjudna som föreläsare. Ett intressant par som kunde fånga vårt intresse trots att vi var mest sugna på att spela. Det blev trots att mycket spelande under eftermiddagen i all som lagspel. Radio Gotland var även med och spelade in och sände programmet i lokalradion samma kväll.

Vårt medlemsantal är nu rätt konstant, 115 st, men vi ser gärna att nya tillförs förbundet. Vi i styrelsen ber att få tacka Er alla som under det gångna spelåret har ställt upp på spelmansförbundets arrangemang och vår förhoppning är att ni haft glädje av att komma samman. Vi har tyvärr ej genomfört allt som föreslogs vid förra årsmötet, men vi ber att få återkomma desto mer under kommande verksamhetsåret, som innebär förberedelser för vårt 50-års jubileum.

Visby 820313

Lennart Norberg Swen-Arne Wighammar
ordförande sekreterare