Årsberättelse över Gotlands spelmansförbunds verksamhet spelåret 1980-81.

I styrelsen har ingått:

Ordförande Lennart Norberg
Sekreterare / kassör Marina Lindström
Övriga ledamöter Bengt Lundahl, Gösta Mårtensson
Suppleanter Kerstin Olsson, Siv Johansson
Revisorer Nils Falkebring, Patrik Nilsson
Suppleanter Hans Hansson, Gösta Ronander
SSR-ombud Olof Boberg

 

Gotlands spelmansförbund har under spelåret 1980-81 medverkat vid 4 spelmansstämmor, 1 offentlig konsert i samarbete med musikskolan. 8 st spelträffar har anordnats för förbundets medlemmar på musikskolan i Visby.

Utförlig redovisning över verksamheten följer nedan:

Söndagen den 13 april spelmansträff på musikskolan med medverkan av riksspelmännen Tore Härdelin och Sten Nygårds från Delsbo.

Fredagen den 9 maj, spelmansträff med medverkan av riksspelmännen Pers-Hans och Björn Ståbi som tillsammans med Gotlandskvartetten lät oss uppleva en underbar kväll på musikskolan.

Lördagen den 17 maj repetitioner på musikskolan för Lojsta stämman.

Midsommardagen den 21 juni spelmansstämma på Lojsta slott i samband med hembygdsföreningens midsommarfest. Glädjande stor uppslutning av spelmän noterades. Stämman inleddes med uppmarsch kring midsommar stången.

Därefter följde allspel på scenen av ett 60-tal spelmän under ordf. Lennart Norbergs ledning.

Olof Boberg framträdde traditionsenligt med sitt spelmanslag och avtackades för sina mångåriga insatser på Lojsta av hembygdsföreningens ordf. Rektor Paul Norrby, som överlämnade en vacker kristallvas som gåva. Olof Boberg som varit spelmansförbundets ordf. Under ett tjugotal år avtackades även av dess nye ordf. Lennart Norberg som överlämnade en gåva i tenn från spelmansförbundet. Därefter fortsatte spelet både från scen som buske till stor förnöjelse för den församlade publiken som uppgick till över 4000 personer.

Söndagen den 29 juni, spelmansförbundet medverkar i samband med invigningen av Musik på Gotland genom att från Norder,- Öster, Söder,- och Skansport under klingande spel marschera ner till Almedalen där man strålade samman för att till sammans med Gutebälgarna underhålla den omkring tusen personer församlade publiken innan fyrverkeriet sprakade loss med därtill hörande Händelmusik. Vår medverkan uppskattades mycket både av arrangörer som publik och man hoppades att det skulle bli ett permanent inslag vid kommande musikveckor.

Lördagen den 5 juli, spelmansstämma Groddargården Fleringe, en mycket lyckad stämma med många spelmän både från vår egen Ö och fastlandet. Förutom fiol och nyckelharpa bjöds det även på Gotländsk folkdans och sång av "Ymse Dere" ledd av vår egen riksspelman Svante Pettersson. Våra fastlandsgäster från Faluns högre musikskola visade sig vara mycket goda spelmän som under sin kände ledare Axel Härjö spelade sin landsändas musik med stor känsla och bravur. Stämman spelades in av Gotlands lokalradio.

Söndagen den 6 juli, Da Capo i Mangsarve änget, Ekeby, om gårdagens stämma var mycket lyckad så måste man kalla denna för succé. I pressen klagade man på att det förekom för litet av buskspel i Fleringe??? Var finns buskarna? Tyvärr var inte den klagande närvarande vid dagens stämma där hon kunde ha fått sitt lystmäte tillgodosett. För här i änget fanns både scen och massor av buskar att spela bakom och många spelmän tog verkligen spontant tillfället i akt att få spela tillsammans. Här fanns Nordergutarnas - Sudergutarnas - och Slite Spelmanslag, våra nyckelharpsspelande vänner och folkdansare mm, mm.

Söndagen den 24 augusti, samlades vi återigen på Lojsta slott för att tillsammans med Gotlands distrikt av Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur dansa och spela. Tyvärr hade solen den här gången gått och gömt sig och regnet bara öste ner på Slottsbacken. Spelmän och dansare är dock ett segt släkte som inte ger sig i första taget utan hela programmet genofördes i stort sett med hjälp av regnkläder och paraply som spelmännen försökte gömma sin fiol under. Trots blötan är det dock ett samarbete som vi gärna ställer upp på vid ett kommande tillfälle.

Söndagen den 19 oktober, öppet spelmanshus på musikskolan mellan kl 13-16. Tyvärr var inte den här gången vädret det bästa varför vi ej var så många som tog sig in till stan, men vi som kom hade det verkligen trevligt både med spel som matsäckskorg.

Lördagen den 29 november, spelmansträff med repetition i Säveskolans aula kl 13-15 för vår medverkan i Musik-Pelle konserten i december.

Söndagen den 7 december, Musik-Pelles konsert i Säveskolans aula med stor uppslutning av spelmän unga som gamla som spelade både från scen som salong för publiken som uppgick till omkr. 500 personer.

1981 Lördagen den 21 februari, spelmansträff på musikskolan med repetition för musikeftermiddag med Musikskolans Brassband - och Gutebälgarna söndagen den 22 mars i Säveskolans aula.

Spelmansförbundets medlemsantal uppgick vid förra året till omkring 40 medlemmar. Vi har under det gångna verksamhetsåret kunnat glädja oss åt en ökad tillströmning till förbundet vilket gör att vi nu är 115 medlemmar. Vår förhoppning är att ni alla skall känna att ni är mycket varmt välkomna till våra kommande spelträffar inne på musikskolan i Visby samt att vi är i styrelsen mycket tacksamma för tips ifrån er i vårt fortsatta arbete för den Gotländska folkmusiken.

Visby 810321

Lennart Norberg Marina Lindström
ordf sekr