Verksamhetsberättelse för Gotlands Spelmansförbund 1979

 

3/3 Årsmöte. Kaffe och smörgåstårta hos Bisse.

15/5 Rep i Visby för Lojsta.

19/6 Rep i Visby för Lojsta.

23/6 Midsommarfesten å Lojsta Slott. Förutom spelmanslagen framträdande av Thomas Pettersson och Alfred Årfeldt med vals från Skåne. Brudmarsch av Edmund Söderlund med Margareta Gustafsson, Kerstin Olsson och Edmund Bjuresten. Hoppolska med Ole Boberg och Bisse Lundahl. Vallåt från Lillhärdal med Olle Boberg, Helena Engqvist och Marina Lindström samt två solopolskor av Olle: Odins polska och Laugrens polska.

15/7 Stora spelmanslaget spelar vid Haimkumstdagen i Visby.

1/8 Rep i Visby.

5/8 Folkmusikfest på Kneippbyn. Spelmän från Orust och Stockholm medverkade. Selångers ungdomskör sjöng. Bildningsförbundet arrangerade.

För övrigt har enskilda spelmän medverkat vid bröllop och bygdefester.

Sålunda har Patrik medverkat i Gotlands radio två gånger. Två bröllop och ett slåttergille i Grötlingbo, två spelmansstämmor och Havdhems hembygdsförenings årsmöte.

Kerstin och Margareta och Edmund har spelat på två bröllop och med förstärkning av Henrik Lindqvist vid Sjonhems hembygdsförenings sommarfest.

Thomas Pettersson har spelat på bröllop i Sanda. Bobergs spelmanslag har spelat å Gotlands radio, vid Roma CKF, Ullbergers utställning i Sudersand, Mästerbytinget, Burs hembygdsförening, Lammskallefesten i Fröjel.

Dessutom har många andra spelmän, som inte är så måna om att skylta i årsberättelsen, medverkat vid åtskilliga bröllop och fester.

Förbundet har vid ett par tillfällen inbjudit spelmän att deltaga i rep och spelningar, men resultatet har varit ganska klent. En ny inbjudan skall utgå till årsmötet 1980, då vi hoppas på bättre "gehör".

Hemse och Eksta den 7 mars 1980

Henrik och Olle