Gotlands Spelmansförbund

Verksamhetsberättelse 1978

Gotlands spelmansförbund har under året haft 8 repetitioner, 3 "spelmansstämmor" plus kungabesöket i Hemse.

Patriks spelmanslag har framträtt 3 ggr och Bobergs spelmanslag 6 ggr.

Specifikationen lyder kalendariskt sålunda:

 

2/4 Spelmansstämma på Borgen i Vuxenskolans regi med spelmansförbundet som ekonomisk medarrangör.

Där medverkade nyckelharpsspelaren Leif Aspsjö från Uppland. Allspelslåtarna förhandsrepeterades med hjälp av Radio Gotland och Slite Spelmanslag.

 

8/4 Årsmöte på musikskolan. Därefter spelning av nya låtar och sist kaffe på Lindgården.

9/4 Patriks spelmanslag spelar för Havdhems hembygdsförening i Sävesalen.

22/4, 11/5, 16/5, 23/5, 30/5, rep. för kungabesöket i Hemse och spelmansstämman på Lojsta Slott.

31/5 Hela spelmansförbundet medverkar vid kungabesöket i Hemse.

4/6 Patriks spelmanslag medverkar för Levide Rödakorskrets på Lojsta Slott.

22/6 Rep för Lojsta Slott.

24/6 "Spelmansstämman" på Lojsta Slott. Där medverkade ungdomarnas spelmanslag. Patrik spelade en solopolska. "Sångfåglarna" (10 glada och välsjungande flickor) spelade och sjöng visor på gutamål i arr av Olof Boberg. Vidare medverkade Bobergs spelmanslag med 2 framträdanden. Enligt pressen framträdde även Örjan Ringbom med trio på nyckelharpa och enligt programbladet skulle de ha gjort det. (Pressen var alltså inte närvarande under programmets gång, som vanligt). Men Örjans trio kom inte och har inte heller hörts av senare. Så troligtvis idkar de buskspel på Hoburgen.

11/7 Bobergs spelmanslag medverkar vid burs pastorats träff i Burs bygdegård. Där förekom även föredrag av Torsten Gislestam.

17/7 Rep i Visby.

23/7 Folkfest i Romakloster med spelmansförbundet, sångfåglarna, Bobergs spelmanslag, När-Lau ungdomslag. Idrottslekar under ledning av rektor Jakobsson från Havdhem, och föredrag av Torsten Gislestam.

25/7 Folkfest i Mästerbyänget. Samma program som i Romakloster med undantag av idrottslekar, som utgått och ersatts av Valdemar Falck. Föredrag om slaget mot danskarna och Valdemar Atterdag vid Ejmunds Bro.

Bildningsförbundet arrangerade båda festerna, vilket föranledde Nordergutarna att protestera, då de ansåg att det var konkurrens med "Gotländsk Sommarnatt" och lät ett kyrkligt studieförbund arrangera "Sommarnätterna".

Gotlandspressen refererade inget av ovannämnda arrangement. Göran Lager, som var sommarreferent på Gotlands Tidningar visste inte ens om festerna, trots annonser i pressen. Tilläggas kan även att under hösten -78 och till dato inget kulturevenemang har refererats i Gotlands tidningar. Varken stråkkvartetterna i Gotlands kyrkor, Käbi Laretei eller kyrkokonserter med L´arkoj Cantanta. Senast i Lummelunda kyrka i Vuxenskolans regi.

6/8 Bobergs spelmanslag vid traditionsenliga Värsändefesten i Klinte hembygdsförenings regi.

19/11 Bobergs spelmanslag vid Lammskallefesten i Fröjel (10:e året) och där Bobergs Lammskallepolska introducerades.

Olof Boberg har under höstterminen haft öppet hus för folkmusikintresserade varje torsdagskväll i musikskolan, vilket samlat en liten men trogen skara.

Tidningen "Spelmansåret" har utkommit med 4 nummer, vilka tillsänts avgiftsbetalande medlemmar.

Därmed var spelmansåret tillända och vi hoppas på ett gott 1979 med gott kamratskap och solidarisk sammanhållning, vilket är nödvändigt om förbundet skall fortbestå och kunna hävda sig.

 

Eksta den 2 mars 1979

 

För Gotlands Spelmansförbund

 

Olof Boberg ordf

Henrik Lindqvist sekr o kassör

Gösta Mårtensson
Sven-Arne Wighammar
Gunnar Thomsson.