Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1-77 - 31/12-77

12/3 Årsmöte å musikskolan i Visby. Efter förhandlingarna repetition och samkväm år rest Brinken.

19/3 Elevfesten å Folkhögskolan, stort spelmanslag.

24/3 Medverkan vid "Kulturafton" å Hemsegården med stort och litet spelmanslag.

31/5 Repetition i Visby.

11-12/6 Bobergs Spelmanslag på stämma i Nyköping, inbjudna av Nyköpingshus Spelmansgille. På lördagskvällen inspelning för radion med Gnesta-Kalle och på söndagen uppspelning på Slottet och därefter hemresa över Oskarshamn.

 

21/6 Repetition i Visby.

25/6 Midsommarfesten å Lojsta Slott. Ny låt för året var Carl Hultqvists vals, upptecknad av Patrik och arr av Boberg. Utom stort och litet spelmanslag framträdde för första gången på Lojsta Halla-Sjonhem-flickorna. Spelmansförbundets sångtrio och flickgäng.

15/7 Bobergs Spelmanslag vid "Haimkumstdagen" i Almedalen.

17/7 Bobergs Spelmanslag vid Djupviksfesten i Eksta.

2/8 Patriks Spelmanslag spelar vid Landsresors fest vid Solsänget och Hallbåter i Levide.

7/8 Bobergs Spelmanslag framträder vid tre olika tillfällen på samma dag, Idrottsförbundets ledarkongress i Östergravar, CUF-tinget i Eksta och Värsändefesten i Klinte. Laget hade ytterligare tre ang under året, en pensionärskonferens å Snäckgärdsbaden, en kulturafton i Eskelhem och "Lammskallefesten" i Fröjel.

Vid förra årsmötet tillsattes en kommitté för att framkomma med förslag om en enhetlig klädsel vid offentliga framträdanden vilket lett till att Förbundet nu har fått ett tjugutal dräkter för en kostnad av 2. 660 kr.

Medlemsantalet har under året ökat till 23 bet medlemmar.

Under året har två av Spelmansförbundets äldre medlemmar avlidig. John Larsson, Hemse och Verner Arvidsson Visby. Larsson var med när Förbundet bildades och Arvidsson deltog med stort intresse i orkestern på 50 o 60-talet.

 

Eksta och Hemse den 27 jan 78.

 

Olof Boberg ordf

 

Henrik Lindqvist sekr

 

Edmund Bjuresten
Gunnar Thomsson
Sven-Arne Wighammar