Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1-76 - 31/12-76

2/5 Årsmöte å musikskolan i Visby, efter förhandlingarna repetition.

23/5 Repetition i Visby

1/6 "

8/6 "

13/6 Spelmansstämma i Rute i samband med musikveckorna på Gotland. Stämman var planerad att hållas på Groddagården, men genom ihållande regn måste den flyttas till Rute Folkets Hus. Erik Öst m fl medverkade som gästartister. Veckan efter var samma program förlagt till Mangsarveäng i Ekeby, men också då regnade det så att stämman fick förläggas inomhus.

18/6 Helena Engqvist och Olle Boberg deltar i Operans galasoaré för blivande kungaparet.

26/6 Midsommarfesten å Lojsta Slott. Nyarr. Låtar för året var Fru Häggs polska, Karbypolskan och Sandapolskan.

15/7 Bobergs Spelmanslag medverkar vid "Haimkumstdagen" i Visby

18/7 Patriks Spelmanslag spelar vid Erik Ohlssons tavelutställningar i Grötlingbo bygdegård, anordnad av Havdhems rödakorskrets.

1/8 Bobergs Spelmanslag vid Klinte hembygdsförenings årsmöte på Värsändegården.

5/8 Patriks Spelmanslag medverkar vid Lands-resors samkväm i Solsänget, Levide, samt vid gården Hallbåter. Arrangör och värdinna Anna-Kajsa Hallgard.

Bobergs Spelmanslag har dessutom spelat på Folkhögskolans 100-årsjubilem och vid den traditionella Lammskallefesten i Fröjel.

För övrigt har spelmän medverkat som vanligt vid bröllop, pensionärsträffar mm.

Medlemsantalet har under året ökat till 21 betalande medlemmar.

Under året har en av Spelmansförbundets äldre medlemmar avlidit, Theodor Håkansson, Visby. Han var under 50 o 60-talet, när Spelmansförbundets orkester hade sina glansdagar, en mycket intresserad medlem, som sällan saknades vid repetitioner och konserter. Ännu på senare år deltog han i Spelmansförbundets offentliga framträdanden.

Eksta och Hemse den 23 febr 77

 

Olof Boberg ordf

 

Henrik Lindqvist sekr

Edmund Bjuresten
Gunnar Thomsson
Sven-Arne Wighammar