Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1 - 75 - 31/12 - 75

Gotlands Spelmansförbund har under året haft en kort men intensiv verksamhetstid, delvis beroende av den genom Gotlands Bildningsförbund anordnade musikveckan, som i år inföll mellan 22-28 juni och under vilken tid även den årligen återkommande spelmansstämman på Lojsta Slott ägde rum.

Musikveckan inleddes med spelmansstämma på Bungemuséet den 22 juni och avslutades också med en sådan vid Bottarvegården i Öja den 28 juni. Vid båda tillfällena gästades stämmorna av spelmän och spelmanslag från fastlandet. Vid Bottarvegården av bl.a. Nyköpingshus Spelmansgille. Efter denna stämma var ett samkväm anordnat på Björklunda pensionat, där samtidigt i andra lokaler ett bröllop i gammal gotländsk stil gick av stapeln. Spelmännen ombads att spela ett par låtar, och aldrig har väl ett brudpar uppvaktats av så många spelmän på en gång, när Gotländsk bröllopsmarsch och Laske härads brudmarsch spelades.

Den 9 sept var en konsert anordnad i Säveskolans aula i Visby av Gotlands Konsertförening där förstaavdelningen upptog gotländsk folkmusik av Gotlands Spelmansförbund. Programmet var upplagt så, att musiken liksom växte fram från det mycket enkla till mera avancerade saker. Kulmen i denna avdelning nåddes, då konsertförenings orkester framträdde med en gotlandskadrilj med spelmansförbundets ordf. Olof Boberg, som både dirigent och arrangör.

För övrigt har enskilda spelmän och lag medverkat vid flera hembygdsfester, bröllop, på ålderdomshem, turistträffar mm.

 

Eksta och Hemse den 21 febr 76

 

Olof Boberg ordf

 

Henrik Lindqvist sekr.