Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1 74 - 31/12 -74

 

Gotlands spelmansförbund har under året varit samlat till repetitioner 5 gånger.

 

2 offentliga framträdanden har gjorts. Dels vid spelmansstämman å Groddagården den 23/6, samt den traditionella Lojstafesten midsommardagen, vid båda tillfällena medverkade Kristina Stobaeus med sång.

Bobergs spelmanslag har haft 9 framträdanden och Gunnar Thomssons spelmanslag har spelat vid Rone hembygdsförenings årsmöte den 8/6.

Under året har två gamla spelmansveteraner avlidit, båda från Sanda - Karl Hansson och Arthur Bäckstäde. Båda har varit med i Spelmansförbundet sedan det bildades och deltagigt nästan varje år på spelmansfesten på Lojsta.

Betalande medlemmar har under året varit 15 och dessutom finns ett 10-tal ungdomar som deltar i repetitionerna.

För övrigt har enskilda och flera spelmän medverkat vid bröllop, på ålderdomshem mm.

 

Eksta och Hemse den 25 Jan 1975

 

Olof Boberg ordf.

Henrik Lindqvist sekr