Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1-72 - 31/12 - 72

Gotlands Spelmansförbund har under året varit samlat till rep två gånger. Den 27/5 i visby och den 17/6 i Klintehamn.

Vid midsommarfesten å Lojsta Slott medverkade sångerskan Christina Stobaeus med flera sånger till acc. Av stråkar. En nykomp. Vals av Boberg framfördes f.f.g. som vid ett senare tillfälle döptes till Värsändevalsen.

Under juli månad var en internationell folkdansfestival förlagd till Gotland. Bobergs spelmanslag underhöll under festivalens middag å folkhögskolan den 20 juli. Laget har också spelat vid Klinte hembygdsförenings årsmöte på Värsändegården den 6 aug och vid s.k. lammskallefest i Fröjel den 12 nov.

Ronnander - Alvengren, ibland förstärkt med Patrik, har spelat vid Rone hemb.fören i juni. Vid Hoburgs hemb. Fören. Årsmöte. På Sudergården i Burgsvik och Illiansgården i Hemse samt vid ett flertal bröllop.

Övriga bröllopsspelningar under året:

Boberg och Lennart Falkebring i Fröjel.
Lennart Falkebring på Gnisvärd.
Wighammar i Väskinde.
Thomsson och Lindqvist i Lau.

Utskrivning av Förbundets låtrepertoar har återupptagits men någon tidpunkt för dess färdigställande kan inte bestämmas. Medlemsantalet har under året ökats med ett tiotal skolungdomar.

Burs den 29 febr. 1973

Edmund Bjuresten ordf
Henrik Lindqvist sekr.