Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1-71-31/12-71

Gotl. Spelmansförbund har under året varit samlat till rep. Tre gången. Den 3/4 i Burs skola, varvid ordf. E. Bjuresten och hans fru bjöd på förfriskningar i sitt hem. Den 11/6 rep. I Klintehamns skola och den 23/6 å Stiftsgården i Alskog.

Enskilda spelmän och lag har spelat vid en hel del olika tillfällen. Förbundets yngste medlem, 11-årigen Lennart Falkebring, framträdde i TV den 25/6 med Bosse Larsson från Bollnästorget på Skansen.

Han spelade tillsammans med Erik Öst Bobergs Midsommardansen och en fäbodvals. Han har dessutom spelat vid flera bröllop samt medverkat vid kammar- och kyrkomusikframträdanden med Visby konsertförening och Musikaliska sällskapet.

Runnander och Alvengren har haft ett gott arbetsår, bla. ett originellt bröllop på S:t Carlsö, som varade i dagarna två. Hembygdsspelningar i Vamlingbo och Alva, pensionärsträffar å Folkan och ålderdomshemmen i Hemse och Burgsvik har haft påhälsning av dem. Och så givetvis flera övriga bröllop.

Bobergs spelmanslags största evenemang var väl framträdandet med "Gnesta-Kalles" "Våra favoriter" å Rondo Klintehamn den 24 mars. F.f.g. spelades Bobergs nykomp låt, Bengts polska, samt brudmarschen i G-dur. Programmet sändes i radio den 3 e, 4 april. Andra engagemang har varit Gotlands Åkericentrals årsmöte å Slite hotell den 12/6, Klinte hemb, fören. Årsmöte å Värsändegården, CUF tinget i Lojsta och vid konstutställning å Folkan den 16/11. Den 28/10 var spelmanslaget inbjudet till musikaliska sällskapets kammarmusikafton i Sävesalen. Ett knippe låtar spelades, från de äldsta på Gotland till våra dagars låtkompositörer och boberg kåserade och berättade historier från spelmansutflykter.

Den 12/6 spelade Thomsson, Alvengren och Lindqvist vid Rone hembygdsförenings årsmöte.

Midsommarfesten i Lojsta, som inföll den 26 juni, avverkades utan speciella nyarrangemang.

Medlemsantalet är oförändrat och utskrivning av låtarna för tryck fortsätter.

 

Hemse den 29 febr. 1972

Edmund Bjuresten ordf.

 

Henrik Lindqvist sekr.