Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/1-70 - 31/12-70

Gotlands Spelmansförbund har under året varit samlat till rep. Fem gånger, därav fyra gånger å skolan i Klintehamn, samt den 17/6 i Flickskolan i Visby.

Den 20/6 var den traditionella midsommarfesten å Lojsta Slott då hela spelmansförbundet var samlat. F.f.g. framfördes en gånglåt av Edv. Jakobsson, Fide, i arr av Olof Boberg samt Hamboska efter Johan Gullander, Klintehamn och polska i D-dur efter klockare Veström i Vallstena, båda arr för stråkar, flöjt, klarinett o fagott av Sven-Arne Wighammar. Ett ungdomslag under ledning av Lennart Falkebring spelade bla Laske härads brudmarsch.

Enskilda spelmän o lag har framträtt vid en hel del olika tillfällen. Gösta Ronnander och Helmer Alvengren har som vanligt varit flitigt i elden. De har spelat på ålderdomshemmen i Hemse, Burgsvik och Garda, ibland förstärkt med någon eller några från Sudrets Spelmanslag, på pensionärsträffar i Hemse o Etelhem, på lottafest i Fröjel samt vid Hantverkargården i Vibble, vidare vid ett tiotal bröllop.

Bobergs spelmanslag har medverkat vid dansk kyrkokurs å Folkhögskolan, vid Hantverkargårdens invigning å Vibble, vid Klinte hembygdsförenings årsmöte å Värsändegården, Vid "Lammskallefest" i Fröjel samt vid Gotlands hembygdsförenings årsmöte i Roma den 22 nov.

Under året har ett nytt spelmanslag bildats på initiativ av Bengt Bergström, Rone. Det består av Bergström, Sven Nilsson, Thomsson, Ronnander, Alvengren o Lindqvist, och spelar i huvudsak äldre låtar. Laget har varit samlat tiol övning sex gånger.

Vid Lojstafesten meddelade Boberg offentligt att det var sista gången han framträdde som ledare för Gotlands Spelmansförbund på Lojsta efter att ha varit ledare i 18 år. Meddelandet kom som en stor överraskning för spelmännen. Boberg har visserligen aviserat sin avgång tidigare men har då förmåtts övertala sig att stanna kvar. Förbundets förhoppning är att Boberg blir ledare i andra sammanhang. Lojstafesten sammanfaller ju för honom med hans arbetsammaste tid med skolavslutningarna. Boberg avtackades offentligt för sitt arbete hittills av ordf Edmund Bjuresten.

Medlemsantalet var under året nitton, och repetitionerna har i det närmaste haft 100-procentig tillslutning. Utskrivning av låtrepertoaren fortsätter för utgivning i tryck.

Burs den 14 febr. 1971

 

Edmund Bjuresten ordf
Henrik Lindqvist sekr.