Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/9 1968 - 31/12 - 1969.

Gotlands Spelmansförbund har under året varit samlat till rep två gånger. Första gången den 8/6 å Flickskolan i Visby och andra gången den 18/6 å skolan i Klintehamn.

Den 21/6 var den traditionella midsommarfesten å Lojsta Slott. F.f.g. framfördes här en vals efter Kolmodin i arr av S.A. Wighammar, en Brudmarsch från Jämtland samt en vals, spelad av Lennart och Nils Falkebring. Ännu en vals framfördes f.f.g., nr 540 i Fredins samling i arr av Olof Boberg, samt slutligen Bobergs nykomponerade låt "Midsommardansen". Vid festen medverkade också Järfälla Spelmanslag.

Enskilda spelmän o grupper har framträtt vid en hel del olika tillfällen. Gösta Ronander o Helmer Alvengren, ibland förstärkta med Egon Klint, Burs, har spelat vid Rone Hembygdsförenings årsfest förra året. Vid ålderdomshemmen i Hemse och Burgsvik, vid pensionärsträff i Hemse och vid ett tiotal bröllop.

Också på fastlandet har spelmän haft framträdanden. Bröderna Gunnar och Axel Thomson har spelat på ett bröllop med gotlandsanknytning i Dalarna i juli förra året då gotländsk bröllopsmusik spelades i traditionell stil.

Bobergs Spelmanslag har medverkat vid en pensionärsträff å Folkhögskolan i Hemse, då Boberg också kåserade om gotländsk folkmusik. Den 24 maj gav Bobergs spelmanslag musikunderhållning på ålderdomshemmet Visby, efter uppspelningen på ålderdomshemmet anmodades laget med en stunds underhållning vid bröllopsfest i Visby och fortsatte sedan till Snäckgärdsbaden där spelmanslaget stod för musikunderhållningen vid läkarkongressen, samt vid Groddagårdens hembygdsförenings årsmöte den 1/6. Den 20/7 spelades vid Djupviksfesten och den 10/8 vid Klinte Hembygdsförenings sommarfest vid Värsändegården.

I Jan. förra året gjorde Bobergs Spelmanslag en grammofoninspelning då Hablingarnas brudmarsch, Vals i F-dur, Hamboskan och Svennus vals togs upp på skiva. Något senare fick också laget medverka på Allan Cedergrens grammofonskiva "Gotland i ord och ton", med Bobergs "Midsommardansen" och "Sorgelåt" samt Cedergrens Brudmarsch.

Slutligen kan nämnas att utskrivningen av förbundets låtrepertoar och beräknas färdiga för utgivning till sommaren.

 

Burs den 20 febr. 1970

 

Edmund Bjuresten Ordf.

Henrik Lindqvist
Sekr