Gotlands spelmansförbund

Årsberättelse 1/9-1965-31/8-1966

Årets verksamhetsberättelse har på grund av beslut vid fjolårets årsmöte angående omläggning av förbundets verksamhet, en annan karaktär än tidigare.

Efter orkesterverksamhetens nedläggning har förbundet sett som sin främsta uppgift att samla alla Gotlands spelmän, kända och ännu icke kända, inom sitt förbund. Vi anse detta som synnerligen önskvärt och en kulturgärning av högt värde.

Vi kan allaredan glädja oss åt stor förståelse för denna verksamhet bland spelmännen. Främst är vi glada över att Nordergutarnas spelmanslag velat ansluta sig till förbundet, så att den gamla uppdelningen i norra och södra Gotland, vad beträffar musiken, nu endast är ett minne från gengastiden. Dessutom har andra spelmän bl.a. från Roma, Rone och Hemse anslutit sig. Däribland Herlitz ungdomsspelmanslag.

 

Förbundet har nu Midsommarfesten på Lojsta slott som sin spelmansstämma och hoppas att med gott samarbete med Lojsta slotts Hembygdsförening göra dessa spelmansträffar så trevliga som möjligt.

Under året har förekommit två spelmansträffar, där fyra låtar för stort spelmanslag inövats, nämligen två brudmarscher, en polska och Svennus vals.

Vid stämman på Lojsta slott var vädret makter inte så nådigt stämda som önskvärt varit, utan regnet silade ner envist och blött. Uppspelningen flyttades från estraden in i vikingahallen, där i skenet från stearinljus spelmännens felor läto sitt välljud tona. Vi hörde där samspelning av alla spelmännen i stort lag, Nordergutarnas spelmanslag, Herlitz ungdomar med utomordentligt förtjänstfullt sätt, samt Bobergs spelmanslag.

Efteråt åts korv med potatismos och öl vid långbord upplysta av levande ljus. Denna måltid var väl blott ett ringa återsken av de blotfester, som, åtminstone enligt Frans G. Bengtsson, lär ha förekommit i vikingahallar på den tiden det begav sig.

Vi se nu med tacksamhet tillbaka på det gångna arbetsåret och uttala en förhoppning att nästa år skall bli det året då alla Gotlands spelmän har uppletats och sammanförts till förbundet, så det verkligen kan göra skäl för sitt namn: Gotlands Spelmansförbund.

Hemse den 24 september 1966

Styrelsen