Gotlands Spelmansförbund

Verksamhetsberättelse 1/9-63 - 31/8 - 64

 

21/9 Årsmöte i Klintegården

27/10 Rep. I Hemse. Orkester

10/11 Rep. I Hemse. Orkester

24/11 Konsert i Atlingbo kyrka

12/1 Konsert i Visby å Läroverkets Aula i Musikaliska sällskapets regi. Program: Eine Kleine Nachtmusik, Polsk konsert, -Telemann, Bach: Dubbelkonsert för 2 violiner (Bengt Lundahl och Torsten Nilsson) 2:a satsen, Klarinettkonsert A-dur Mozart Solist Lars-Erik Glas, Flöjtkonsert D-dur Haydn 1:a satsen, solist Sven-Arne Wighammar, 2:a satsen ur symfoni nr 1 Beethoven. God kritik i pressen.

 

16/2 Rep i Hemse, orkester.

1/3 -"-

14/3 -"-

14/3 Elevfesten å Folkhögskolan. Lars-Erik Larssons "Förklädd Gud" för kör och orkester.

17/3 Lilla spelmanslaget medverkar vid jordbrukskassans sammanträde å Hemsegården.

22/3 Konsert i Stenkumla kyrka.

 

Ett stort antal spelmän har medverkat vid bröllop och andra festligheter. Glädjande för oss har varit att vid flera bröllop och festmiddagar har engagerats hela lilla spelmanslaget, som då har spelat folkmusik under middagen och dansmusik efteråt.

Olof Boberg har under hela sommaren svarat för musiken till När-Lau folkdanslag vid deras många framträdanden.

Så kunna vi ännu en gång konstatera, att ett arbetsamt verksamhetsår har gått tillända med gott kvalitativt resultat. Och få vi nu hoppas, att nästa år skall ge god arbetsglädje och fullsatta konsertlokaler och att våra anslagsvivande kommunder måtto förtröttas i sitt prutande och istället ge oss hela det begärda beloppet på 300:- kronor, och att inte som i ett fall förekommit att anslagspengar användes i påtryckningssyfte för att få gratiskonserter. Anslagen är avsedda och begärda för förbundets verksamhet, så att dess medlemmar inte skall behöva betala för att få ge konserter och för att befrämja och vidmakthålla vår folkmusik.

Med tack för det gångn året och med en förhoppning om ett lyckosamt nästa arbetsår tecknar

Hemse den 25 augusti 1964 för Gotlands Spelmansförbund.

Olof Boberg

Henrik Lindqvist

Allan Cedergren

Edmund Bjuresten

Ordf

Sekr o kassör

Sven-Arne Wighammar

 Olof Boberg

 

5/4 Rep i Hemse. Orkester.
12/4 -"-
26/4 -"-
10/5 konsert i Vamlingbo bygdegård. ffg framfördes av orkestern:

Wienermädln av …..Ziehror. Largo av Riisager för flöjt, klarinett, cello och violin (Wighammar, Glas, Jacobsson, Boberg)

En ny komposition av Olle Boberg för 3 klarinetter kallad Mikrokosmos (Boberg, Glas, Sonja Pettersson). Vidare spelades Allan Cedergrens "Vårserenad" i nytt arrangemang av Boberg. Stora och lilla spelmanslaget spelade ett knippe låtar och Stor-och Lill-Patrik spelade Brännvinspolskan och en gammal vals.

 

24/5 Lilla spelmanslaget vid "De vanföras" sammankomst å Hemsegården.

6/6 Lilla spelmanslaget vid Svenska flaggans dag å Folkhögskolan.

17/6 Rep i Hemse. Spelmanslaget.

20/6 Midsommarfesten å Lojsta slott. Nya låtar för året var 2 valser. En efter handl. Cedergren i Hemse, samt spenarevalsen från Rone. Arr. Olof Boberg.

12/7 Lilla spelmanslaget vid Närshamns invigning.

19/7 Lilla spelmanslaget vid Djupviksfesten.

26/7 Lilla spelmanslaget vid Bottarvegården.

19/6 Lilla spelmanslaget vid föreningen "Adelsgatans affärsmäns" marsch genom Adelsgatan med midsommarstång och folkdans på södertorg.

2/8 Lilla spelmanslaget vid CUF:s sommarting i Mästerby.

12/8 Lilla spelmanslaget i Sigge Fürsts gotlandsprogram "Nu är det sommar".

19/8 Inspelning av folkmusik till Eke hembygdsförenings bygdefilm.

Ett stort antal spelmän har