Gotlands Spelmansförbund

Verksamhetsberättelse 1/9-62 - 31/8 - 63

 

1962

23/9 Årsmöte i Hemse (Realskolan). Efter förhandlingarna repetition och därefter middag på Hemse hotell.

7/10 Rep i Hemse. Stråkar.
28/10 Rep i Hemse. Orkester.
11/11 Rep i Hemse. Orkester.
25/11 Rep i Hemse. Orkester.
9/12 Konsert i Väskinde kyrka. Solister: Sven-Arne Wighammar (flöjt), Bengt Lundahl och Torsten Nilsson (violin), Lars-Erik Glas, (klarinett), Johannes Hansson, (trumpet). Efteråt bjöd församlingen på kaffe i skolbespisningens lokaler under värdskap av Erik Forslund.

 

1963

20/1 Rep i Hemse. Orkester.
10/2 Rep i Hemse. Orkester.
20/2 -"-
3/3 -"- och gammaldansorkestern.

De långa uppehållen mellan rep har berott på att en del av medlemmarna varit på utbildningskurser och militärtjänst på fastlandet samt på den i vintras grasserande influensan.

9/3 Elevförbundsfesten å Folkhögskolan i Hemse. Orkesterackompanjemang till elevkören och gammaldans.

14/3 Folkhögskolan. Fest för bygdens folk. Samma program som på elevförbundsfesten.
30/3 Rep i Hemse. Orkester.
7/4 Lilla spelmanslaget underhåller vid "De vanföras" sammankomst i Hemsegården i all av källarmästare Sundberg på Hemse hotell.

28/4 Rep i Hemse. Orkester.
5/5 Rep i Hemse. Orkester.
9/5 Konsert i Havdhems kyrka. Tillsammans med Folkhögskolans kör framfördes bl.a. "Pilgrimmernas och soldaternas kör" ur "Lombarderna" av Verdi, samt "Die Himmel Ersählen die Ehre Gottes" ur oratoriet "Skapelsen" av Haydn. Kay Schwalbach från USA spelade på altblockflöjt till stråkar "Dans på de saligas ängar" ur "Orfeus och Euridike" av Gluck. I övrigt medverkade samma solister som i Väskinde.

26/5 Konsert i Lärbro kyrka i samverkan med Othems kyrkokör. Som slutnummer framfördes "Die Himmel Ersählen die Ehre Gottes" ur "Skapelsen" av Haydn. Kyrkan fullsatt. Efteråt bjöd Lärbro församling på kaffe. Domkyrkoorganisten Ludwig Siedberg uttryckte i ett långt anförande sin uppskattning av konserten.

6/6 Spelmanslag vid 6 junifirandet å Hemse folkhögskola.
13/6 Rep i Hemse. Spelmanslag.
20/6 Rep i Hemse. Spelmanslag och gammaldansorkester.
22/6 Medverkan vid Midsommarfesten å Lojsta slott. Samverkan med Nordergutarnas spelmanslag.
27/6 Rep i Hemse. Gammaldansorkestern.
4/7 -"-
6/7 Underhållning i Djupvik för turister i Resos regi. Folkmusik, folkdans, gotländska lekar och gammaldans.
21/7 Djupviksfesten. Stora spelmanslaget.
26/7 Lilla laget underhåller vid danskt studiebesök å Folkhögskolan.
1/8 Samma som den 26/7, men ny studiegrupp.
28/7 Stora spelmanslaget medverkar vid CUF:s sommarting i Ljugarn.
28/7 Stora laget medverkar vid "Gotländsk sommarnatt" vid Bungemuseet tillsammans med Nordergutarna.
18/8 Lilla laget medverkar med "pausmusik" vid Hoburgs hembygdsförenings sommarfest vid Bottarvegården i Vamlingbo.

Dessutom har lilla laget medverkat vid 4 bröllop. Enskilda spelmän och duos har sedan medverkat vid ett stort antal bröllop.

Både stora och lilla laget har gjort bandinspelningar för en föreläsningsturné i Amerika.

Spelmän har medverkat vid folkdansuppvisningar med När-Lau folkdanslag under hela sommaren (utom Stånga)

Orkesterarbetet har bedrivits med stor energi. Särskilt har stråkar trimmats med tanke på ton och samspel, vilket automatiskt kommer spelmanslagen tillgodo.

Vi har vidare kunnat hälsa Bengt Lundahl från Visby välkommen som 1:sta konsertmästare. Dessutom kommer vid årsmötet ytterligare 4 medlemmar att inväljas i förbundet.

Till sist är att hoppas att den goda sammanhållningen och det goda kamratskap, som var rådande, skall fortbestå och att vi skall kunna förverkliga de stora planer vi ha för framtiden.

Hemse 31/8-1963
För Gotlands Spelmansförbund

Olof Boberg

Henrik Lindqvist

Allan Cedergren

 

Ordf

Sekr o kassör

   

Edmund Bjuresten

Sven-Arne Wighammar