Redogörelse för Gotlands Spelmansförbunds verksamhet 1/9-61 - 31/8-62

10 sept. Rep i Hemse. Orkester
24 sept. -"-
8 okt. -"-
22 okt. -"- Orkester och spelmanslag.

22 okt. Spelning vid "Sparbanksveckan" i Hemsegården. Spelmanslag.
5 nov. Rep i Hemse. Orkester.
23 nov. Rep i Hemse. Stråkar.

26 nov. Konsert i Rone kyrka. Ffg framfördes här Konsert för oboe och orkester av Corelli-Barbirolli med oboisten Ronnie Bogren som solist samt Flöjtkonsert av Haydn (D-dur) med flöjtisten Sven-Arne Wighammar som solist.

28 nov. Lilla spelmanslaget spelar vid Medborgardag i Hemsegården.
14 dec. Rep i Hemse. Stråkar.

17 dec. Konsert i Öja kyrka. Samma program som i Rone.

1962

21 jan. Rep i Hemse. Orkester
4 febr. -"-
18 febr. -"-. Orkester och spelmanslag.
10 mars. Elevförbundsfesten å Folkhögskolan. Gammaldansorkestern.
28 mars. Rep i Hemse. Orkester.
29 mars. Lilla spelmanslaget medverkar i tidningen "Gotlänningens" frågesporttävlan i Roma.

8 april. Rep i Hemse. Orkester
29 april. -"-
13 maj. Konsert i Tofta bygdegård. Populärkonsert med spelmanslag. Nya stycken: Ungarisch, Russisch och Champagnegalopp.
6 juni. Stora spelmanslaget vid Svenska flaggans dag å Folkhögskolan i Hemse.

17 juni. Lilla spelmanslaget spelar vid Alva hembygdsförenings sommarfest.

20 juni Rep i Hemse. Spelmanslag.
23 juni. Stora spelmanslaget vid Midsommarfirandet å Lojsta slott.
12 juli. Stora spelmanslaget spelar å Murgrönan i Visby.
15 juli. Stora spelmanslaget vid Djupviksfesten i Eksta.
31 juli. Stora spelmanslaget vid Visby stads Fritidsnämnds underhållning å Visborgsscenen. (På grund av ihållande regn kunde med tanke på att ej förstöra instrumenten spelmanslaget dock ej uppträda.)

19 aug. Lilla spelmanslaget vid Centerpartiets sommarfest i By äng i Hablingbo.
26 aug. Stora spelmanslaget vid SLS:s sommarfest i Högby äng i Hemse.

 

Förbundet har sålunda varit samlat till rep. 14 ggr och till konserter och övriga framträdanden 15 ggr.

Antalet betalande medlemmar: 22.

Fyra medlemmar har sålunda avflyttat till fastlandet, näml, oboisten Ronnie bogren (Musikaliska akademien och Radiotjänst underhållningsorkester. Klarinettisten Lars-Erik Glas, violinisterna Anna-Lena Nilsson och Barbro Bolander.

Under året har tillkommit två violinister, vilka ännu icke vunnit inträde i föreningen. Vidare väntas tre nya medlemmar tillkomma vid arbetsårets början.

Vid bröllop ha spelmännen medverkat 8 ggr.

Nya låtar: Bjurestens vals, Kerstins bröllopsmarsch av Bertil Sojde och Kadrilj från Burs.

Deltagandet i rep har varit i det närmaste 100% Stråkarna har under året arbetstekniskt och musikaliskt avsevärt ökat sitt kunnande (särskilt de yngre) och blåsarna ha ju alltid varit bra.

Allt detta vårt arbete har kunnat möjliggöras tack vare den välvilliga inställning, som de allra flesta kommuner på Gotland visat, genom att välvilligt ställa medel till förfogande för våra omkostnader.

Särskilt glädjande är att allt fler kommuner frångår den gamla vanan eller ovanan att pruta ner anslag till kulturella ändamål och således beviljar yrkade anslag.

Må nu arbetsåret 1962-63 bli ett lika gott och om möjligt ännu bättre spelmansår än de föregående.

 

Hemse den 25 augusti 1962.

För Gotlands Spelmansförbund

Olof Boberg

Henrik Lindqvist

 

Ordf

Sekr o kassör

Edmund Bjuresten

Ingemar Albinsson

Allan Cedergren