Gotlands Spelmansförbund

Årsberättelse 1/9-60 -- 31/8-61

10/9 Årsmöte å Pensionat Borgvik, Östergarn.
18/9 Rep i Hemse. Orkester.
2/10 Lilla spelmanslaget underhåller vid sångsällskapet "De Svenskes" middag å Folkhögskolan. Mycket tacksam publik. Tacktal. Boberg dekorerades med sällskapets förtjänstmärke. Efter framträdandet rep med orkestern i "Stenskolan".

9/10 Konsert i Fårösund i föreläsningsföreningens regi. Föreläsning av Boberg. Orkester och spelmanslag.

23/10 Rep i Hemse. Orkester.
6/11 Rep i Hemse. Orkester.
10/11 Konsert i Slite. Samma program som i Fårösund.
13/11 Lilla spelmanslaget medverkar vid SLU-s höststämma i När.
20/11 Rep i Hemse. Orkester.
26/11 Stora spelmanslaget medverkar vid Centerpartiets höststämma å Stadshotellet i Visby. Låtar och gammaldans.

11/12 En stråkorkester ur förbundet deltar i en kyrkokonsert i Hamra, anordnad av södra kontraktets kyrkokörer.

15/1 Rep i Hemse. Orkester.

22/1 Konsert i Eskelhems bygdegård i föreläsningsföreningens regi. Föreläsning av Boberg F.f.g. framfördes långsamma satsen ur Mozarts klarinettkonsert i A-dur med L-E Glas som solist.

5/2 Rep i Hemse. Orkester.
18/2 Lilla spelmanslaget under Allan Cedergrens ledning medv vid Nykterhetskurs å Folkhögskolan.
23/2 Lilla spelmanslaget under Allan Cedergren medv vid SLS-föreläsning å Folkhögskolan.
4/3 Elevförbundsfesten å Folkhögskolan. Orkester och gammaldans.
19/3 Rep Hemse. Spelmanslag.

25/3 Lilla spelmanslaget medverkar vid föreläsning i Mästerby. Föreläsare: Boberg.
31/3 En stråksextett ur spelmansförbundet medverkar vid Hemse kyrkokörs framförande av Schüts "Jesu sju ord på korset".
3/4 Konsert i Bro kyrka i Folkbildningsförbundets regi. Före konserten en stunds låtspelning i Tingsbrogården. Vid konserten i kyrkan framfördes f.f.g. andantesatsen ur Haydns trumpetkonsert med Janne Hansson, Hemse, som solist

16/4 Konsert i Näs kyrka. Samma program som i Bro. Föreläsning av Boberg om Bach, Haydn, Mozart och Beethoven.
23/4 Konsert i Hemse sporthall tillsammans med Visby allmänna sångförening. Eine kleine nachtmusik, Beethovens symfoni nr 1 och Haydns trumpetkonsert. Dirigenterna blomsterhyllades. Efter konserten gemensamt kaffe i Folkhögskolan.

4/6 Lilla spelmanslaget medverkar vid Alva hembygdsförenings sommarfest. Färd genom Hemse. Gammalt brudfölje i hästskjutsar. Besök och spelning vid ålderdomshemmet och kronikerhemmet.
21/6 Rep i Hemse. Spelmanslag.
24/6 Midsommarfesten å Lojsta slott.

Stora spelmanslaget (alla i folkdräkt) plus ett tiotal fiolspelande ungdomar (av den klass, att de kan delta i ett spelmanslag) från Roma och Havdhems skoldistrikt medverkade. Boberg hade för festen bl.a. arrangerat 7 nya låtar för spelmanslag. Näml: "Stenströms vals, Gånglåt från Hälsingland, Vals nr 481, Allemande, Polska nr 316, Trevals och Groddapolska. Totte och Anders (Torsten Nilsson, (13 år) och Anders Mårtensson, 14 år spelade Skaffarepolska och Groddapolska, förutom att dom deltog i spelmanslagets alla andra låtar. Totte och hans far (Sven F. Nilsson) spelade dessutom "Åkermans polska" och "Vårknäppen".

7/7 Rep i Hemse. Spelmanslag.
9/7 Medverkan vid Mästerbytinget. Stora laget.
23/7 Medverkan vid SLU-fest vid Herta. Lilla laget.

30/7 Medverkan vid SLU-s sommarting i Vamlingbo. Stora laget.
6/8 Medverkan vid Ljugarnsfestivalen. Lilla laget.
20/8 Medverkan vid Hoburgs hembygdsförenings sommarfest i Vamlingbo. Lilla laget.
23/8 Lilla laget underhåller vid ABF-s kongress å pensionat Björkhaga i Sanda

Förbundet har haft 26 betalande medlemmar.
Stora spelmanslaget har bestått av 12 spelmän och lilla av 6.
Orkestern har haft 27 medlemmar.

Spelintresset har varit synnerligen gott och trivseln och samhörigheten inom förbundet har ytterligare stärkts.

Spelskickligheten har förkovrats lovvärt så att förbundets orkester och spelmanslag nu kan ta sig an ganska krävande uppgifter, vilket är mycket angenämt att kunna konstatera.

Två medlemmar ha uppträtt som solister, näml.: Lars-Erik Glas i Mozarts A-durs konsert för klarinett och Johannes Hansson i Haydns trumpetkonsert.

Tack vare välvilliga bidrag från de flesta av Gotlands kommuner har verksamheten kunnat bedrivas utan större ekonomiska uppoffringar från medlemmarnas sida.

Rep har bedrivits med orkestern ung varannan söndag och med spelmanslaget före varje framträdande och i cirkelarbete 20 tim.pr år.

Vidare ha spelmän medverkat vid den av musikläraren Olof Boberg å folkhögskolan anordnade samspelskursen för elever i Roma, Havdhem, Klintehamn och Burgsviks musikskolor.

Spelmännen ha under året spelat på ett stort antal bröllop och andra festligheter, som inte härovan har redovisats.

Särskilt har far-och-sonkomb. Vunnit uppmärksamhet och erkännande. (Inom orkestern finns f.ö. 4 sådana komb.)

Dvs Gösta Mårtensson och hans son Anders och Sven P Nilsson och hans son Torsten.

Vidare ha vi med glädje förmärkt en tendens till att bröllopsarr. Anlitat 4-6 spelmän i stället för tidigare 1-2-3.

Lilla spelmanslaget har flera gånger i sin helhet varit eng. och då särskilt till socknarna När och Burs.

Dessutom har spelmän från förbundet medverkat vid de flesta framträdanden av När-Lau folkdanslag.

Hemse den 26 augusti 1961

Olof Boberg

Henrik Lindqvist

 

Ordf

Sekre o kassör

 

Allan Cedergren

Ingemar Albinsson

Edmund Bjuresten