Gotlands Spelmansförbund

Sorg har under året drabbat förbundet.

Den 11 juli 1960 kom budskapet om att initiativtagaren till bildandet av Gotlands Spelmansförbund, folkskolläraren Emil Dahlström, avlidit.

Emil Dahlström har nedlagt mycket oegennyttigt arbete för förbundet både som arrangör och främst som dess duktige ledare. Hans minne kommer inom förbundet att länge ljust bevaras.

De 19 juli jordfästes Emil Dahlström på Grötligbo kyrkogård. Grötlingbo kyrkokör sjöng under ledning av kantor Anders Engström. Gamla sångarbröder till den bortgångne sjöngo vid graven under ledning av Simon Jacobsson.

Spelmansförbundets ordf. Olof Boberg nedlade förbundets krans med tack för god spelmansgärning.

Förbundets yngste medlem, 12-årige Torsten Nilsson från Havdhem, och Olof Boberg spelade på violin före akten 2:a satsen ur Bachs dubbelkonsert med kantor Anders Engström vid orgeln.

 

Verksamhetsberättelse 1/9 1959 - 31/8 1960

 

Förbundets medlemsantal: 29
Orkestern 27
Spelmanslaget 14
Lilla laget 6
Gammaldansorkestern 29

Orkesterrep 10
Spelmanslagsrep 14
Bröllopsspelningar 15

Lilla spelmanslaget har medverkat vid Gotlands Sångarförbunds sångarfärd till Åland. Mera därom nedan.

För nästa arbetsår planeras:

 

Händel: Orgelkonsert Solist Lennart Olsson (inövas)
Haydn: Trumpetkonsert. Solist Johannes Hansson (uppföres)
Mozart: Klarinettkonsert. Solist Lars-Erik Glas (uppföres)

Beethoven. Symfoni nr 8 (övas)

 

Det planerade "Bondekantat" av Bach får anstå till den samarbetande kören efter omorganisation hunnit "stabilisera" sig. Schuberts "ofullbordade" fordrar mera övning.

Spelmanslaget har förbättrats betydligt och repertoiren utökats. med arr. För duetter och spelmanslag.

Efter ännu en säsongs övning särskilt i samspel och intonation bör det vara moget för framträdande i större sammanhang. Förbundet har haft cirkelarbete igång under arbetsåret huvudsakligen i samspel och violinteknik. (Haydns stråkkvartetter) Även i klarinett och flöjtspel ha cirklar varit verksamma. Förbundet har under året gjort anstalter för att skaffa medlemmarna i spelmanslaget gotländska folkdräkter. Hittills ha 6 medlemmar fått sina dräkter färdiga tack vare uppoffrande arbete av Fru Grauming hos f:a Duse & Melin, Hemse.

Arbetsredogörelse

1959

19/9 Årsmöte å pensionat Björklunda i Öja. Efter förhandlingarna samkväm vartill medl. Damer voro inbjudna.

4/10 Rep i Hemse. Ork.
7/10 Engagement å stortorgdagen i Hemse.
18/10 Rep i Hemse. Ork
1/11 Rep i Hemse. Ork
8/11 Eng. å SLU-möte å Folkhögskolan i Hems. Spelmanslag.
15/11 Eng. å RLF-möte i Hemsegården. Litet spelmanslag.
22/11 Rep i Hemse. Ork
20/12 Lilla spelmanslaget spelar å "Vesterbyhemmet" i Burgsvik.

1960

24/1 Rep i Hemse. Ork
7/2 Rep i Hemse. Ork
21/2 Konsert i Östergarns bygdegård. Konserten utfördes till samman med Kräklingbo manskör. För första gången utfördes ouvertyren till "Nürnbergerdockan" av Adam, Serenata av Braga med Allan Cedergren som solist, Ungersk dans nr 5 samt Bayersk polka med Bruno Hansson som trombonesolist.

Därefter följde en avdelning av Kräklingbo manskör och som avslutning spelade Stora Spelmanslaget låtar. Fullsatt. Efter konserten bjöd fam. Harald Pettersson kören och spelmansförbundet på kaffe med dopp, varefter kören sjöng några sånger och tal och blommor utväxlades

22/2 Lilla spelmanslaget under ledning av Allan cedergren medverkade vid Folkbildningskursen i Hoburgs kommun, som inleddes i Öja bygdegård med föreläsning av Landshövdingen.

6/3 Konsert i biograflokalen i Burgsvik. Samma program som i Östergarn.

17/3 Lilla spelmanslaget medverkar vid finalen i "Gotlänningens" frågetävling å Hemsegården.

1/4 Konsert i Näs bygdegård. i Näs föreläsningsförenings regi. Samma program som vid föregående konsert. Föreläsning av Olof Boberg över ämnet: "Jonglörer, lekare och spelmän. Lokalen fullsatt. Föreläsningsföreningen bjöd på kaffe.

2/4 Eng. vid Centerpartiets årsmöte å Condis i Klintehamn. Lilla spelmanslaget.

24/4 Rep i Hemse. Ork.

6/5 Eng. vid Hoburgs högerförenings möte i Öja bygdegård. Lilla spelmanslaget.

8/5 Konsert i västerhejde Bygdegård. Orkester och spelmanslag. Ffg framförde här Torsten Nilsson och Anders Mårtensson, Havdhem två låtar i duett för fiol.

 

11/6-14/6 Lilla spelmanslaget deltog i Gotlands sångarförbunds resa till Åland. Vid konserten i Mariehamns stadshus söndagen den 12 juni spelades "Låt från lit, Laugrens polska i g-moll, Bringsarvepolska och ffg Gotländsk sommarnatt" i arr av Olof Boberg.

Publiken var ej så talrik men tacksam, applåderna voro kraftiga och boberg blomsterhyllades. Spelmanslaget bar vid tillfället ffg folkdräkter. Vid supén å Societetshuset senare på kvällen spelades även några gammaldanser tillsammans med restaurantens orkester, vilket livaktigt uppskattades. Under återresan intogs lunch på Nynäshamns hotell varvid Boberg framförde spelmanslagets tack till Sångarförbundet för en trevlig och minnesrik sångarresa.

23/6 Rep i Hemse. Spelmanslag.
25/6 Midsommarfesten å Lojsta slott. Fyra nya låtar framfördes här detta år, nämligen en vals i F-dur av Olof Boberg, en vals i D-dur efter Florsen, en kadrilj ur Gotlands fornsals arkiv samt ett högtidsstycke upptecknat efter Henning Persson, Lau. Samtliga låtar i Bobergsarr. Spelmanslaget förstärktes i en del låtar av några av Bobergs elever, vilka även hade egna framträdanden. Tidningsreferaten gick i sedvanlig stil vad spelmansförbundet beträffar.

17/7 Djupviksfesten. Stora laget.

14/8 Eng. vid Havdhems hembygdsförenings årsmöte i bygdegården i Hablingbo. Lilla laget.

21/8 Eng. vid Hoburgs hembygdsförenings årsmöte vid Bottarve i Vamlingbo. Lilla laget.

 

Hemse den 29 augusti 1960

Olof Boberg

Henrik Lindqvist

Gustav Larsson, Lau

Edmund Bjuresten, Burs

Ordf

Sekr o kassör

 

 

Ingmar Albinsson, Ljugarn

 

 

 

 

Rätt avskrivet intygar:

 

Olof Boberg