Gotlands Spelmansförbunds verksamhetsberättelse 1/9-1958-31/8 1959

Under året har medlemsantalet (aktiva) ökat med 3. Fräulein Villiger från Sweitz har deltagit i 1:sta violinstämman utan att vara medlem. 2:a klarinettisten och trombonisten äro endast 15 år gamla och en 2:a violinist är endast 11 år.

Orkestern består av 29 medlemmar.
Stora spelmanslaget av 14 -"-
Lilla spelmanslaget av 14 -"- och
gammaldansorkestern av 25 medlemmar.

 

Spelmanslagets repertoir omfattar nu c:a 30 nummer mot för 3 år sedan c:a 5.

Intresset och arbetslusten har varit utmärkt. Samspelstekniken liksom den manuella har avsevärt förbättrats.

För nästa år planerar förbundet att uppföra Bachs "Bondekantat" för soli, kör och orkester, Mozarts klarinettkonsert och violinkonsert i A-dur, Haydns trumpetkonsert (med solister ur orkestern) samt Schuberts "ofullbordade". Ävensom lättare populärmusik samt nyarrangement av äldre polskor för spelmanslag.

Dessutom ämnar förbundet driva en musikskola för sina medlemmar.

Orkestern har varit samlad till repetition 14 ggr.
Stora spelmanslaget 7 ggr samt lilla spelmanslaget (även öppet för andra) varje fredag mellan kl 1900-2200 under hela arbetsåret.

Arbetsredogörelse:

1958

28/9 Rep med orkester i Hemse
12/10 -"-
26/10 -"-

9/11 Konsert i Havdhem kyrka.

Denna konsert är årligen återkommande på grund av det intresse, som visas av kyrkoherde Tunö Prima och det stöd som lämnas av Havdhems kyrkoråd. F.f.g. framfördes här 2:a satsen ut Beethovens 1-sta symfoni. Konstnären Nils Wiberg medverkade med ett par solostycken för gitarr och kantor Lennart Olsson med orgelsolo.

16/11 Konsert i Burs kyrka. Samma program som i Havdhem.

22/11 Årsmöte å Hotellet i Klintehamn.
Efter mötesförhandlingarna, som för första gången på många år avlöpte under gemyt och i endräkt, intogs supé. Spelmännens resp. fruar och fästmör deltogo givetvis också. Efter supén visades film från Spelmanslagets deltagande i spelmansstämman i Kalmar samt avlyssnades en bandupptagning från förbundets konsert i Slite. Därefter spelades och dansades halva natten.

1959

11/1 Rep i Hemse med orkester och stort spelmanslag.
25/1 Konsert i Klinte kyrka. F.f.g. utfördes här solo å spinett av Lennart Olsson. Prosten Sjöberg bjöd efter konserten förbundet medlemmar på kaffe prostgården. Han lovade därvid att "skälla" på klinteborna för dåligt visat intresse, vilket dock till största delen torde bero på det dåliga väder, som rådde just den kvällen.

22/2 Rep i Hemse.

6/3 Rep i Hemse. Orkester, Spelmanslag, gammeldans.
7/3 Elevfeten vid Folkhögskolans. På grund av förseningar i programmet kom endast spelmanslaget att medverka under den s.k. konsertavdelningen. F.f.g. framfördes här i eget arr. Allan Cedergrens "Trollfars polska" för 2 fioler utf.

"Husarn" Gustav Larsson, Lau, hyllades av elevförbundets ordf. Paul Norrby för 50-årig medverkan vid elevförbundets fester. På kvällen spelade den nyuppsatta gammaldansorkestern gammaldans, vilket blev synnerligen uppskattat.

8/2 Konsert i Eskelhem bygdegård. F.f.g framfördes 2 polskor efter köskares Laugren i Alva arr. För 3 fioler och alto av O. Boberg.

14/3 Erik Eskelunds begravning. En kvartett ur förbundet spelade en för tillfället komponerad sorgmarsch av O. Boberg samt ett Andante Religioso.

22/3 Rep. I Hemse.

10/5 Konsert i Levide Bygdegård. Orkester, Spelmanslag och gammaldans. Folkdansuppvisning av När-Lau folkdanslag. Detta var första försöket från förbundets sida, att anordna någon form av trivselaftnar för hela familjen.

Här spelades först klassisk musik, sedan modern musik för orkester. Därefter ett gediget "låtprogram" med solopolskor, duetter, ensemblespel, sedan folkdansuppvisning och sist gammaldans, där publiken deltog med liv och lust.

13/6 En stråkkvartett ur förbundet spelade vid musikgudstjänst i Hemse kyrka sonata Nr Vll i d-moll av Joh. Resemüller samt tre satser ur Sonata da Camera av Vivaldi. Här medverkade f.f.g. orgelbyggaren och Cellisten Andreas Thulesius.

14/6 Lilla spelmanslaget spelade vid Gotl. Hantverksförenings sommarfest å pensionat Björklunda.

17/6 Rep. I Hemse med stora spelmanslaget.

20/6 Midsommarfesten å Lojsta slott.

Fröken Sonja Larsson, Ganthem, medverkade som sångsolist i "Fem gotländska folkvisor" arr. För hög sopran och spelmanslag av O. Boberg. "Gotlands yngste spelman" , 11-årige "Lill-Patrik" d.v.s. Torsten Nilsson från Havdhem spelade en polska med Boberg som sekund. Edmund Bjurestens brudmarsch framfördes i nyarr. För 6 stämmor.

Det förekom således solosång, solopolskor, duetter, samt litet och stort spelmanslag. I den refererande gotlandstidningen skrevs "att spelmansförbundet utförde konsertmusik". Inom förbundet råder inget tvivel om, vem som påverkat detta referat, vilket också delvis medgivits av tidningens chefredaktör. Detta till trots att ordföranden i Lojsta slotts hembygdsförening för tidningarna påpekat de dåliga referaten från sommarfesterna på Lojsta slott.

17/7 Rep i Hemse. Ork, spelmanslag, gammaldans.

21/7 Konsert å Sjöviksgården i Ljugarn. Livligt besökt och mycket uppskattat av turisterna.

1/8 Lilla spelmanslaget medverkade vid bröllop vid Havor i Hablingbo.

Det var glädjande, att så många spelmän engagerats och vi hoppas, att det kommer att bli brukligt i framtiden. Laget spelade, förutom till och från kyrkan, även innan vigselakten en gammal folkvisa. Under hela middagen, som varade 4 timmar, underhöll laget med gotländsk folkmusik. Laget uppträdde dagen till ära i lånta gotlandsdräkter, vilka annars äro för dyrt för att alla medlemmarna ska ha råd att anskaffa dyl (365:- kronor utan rock, hatt och kappa.)

9/8 Konsert vid sommarfest å Ljugarn. Orkester och gammaldans.

16/3 Lilla laget medverkade vid S.L.U.-fest i Hablingbo.

23/8 Stora spelmanslaget medverkade vid S.L.U.-fest i När.

Dessutom ha enskilda spelmän medverkat vid 16 bröllop.

Två medlemmar i förbundet ha under året avlidig, nämligen folkskolläraren Erik Eskelund, Vamlingbo, och "Bäckstäden" f. Lantbrukaren Edw. Johansson, Sanda.

Gotlands Spelmansförbund tackar dem för deras intresserade och uppoffrande arbete för den gotländska folkmusiken.

Må de leva i Ljus hågkomst!

 

Hemse den 27 augusti 1959

Olof Boberg

Henrik Lindqvist

Gustav Larsson, Lau

Ordf

Sekr o kassör

Edmund Bjuresten, Burs

Ingemar Albinsson, Ljugarn

   

 

Rätt avskrivet intygar:

 

Olof Boberg